Προσομοιώσεις χημικών διεργασιών μίγματος υδρογονανθράκων καταλυόμενες από σύμπλοκα των στοιχείων μεταπτώσεως

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μοντελοποίηση και η προσομοίωση των χημικών αντιδράσεων της υδατικής διφασικής υδροφορμυλίωσης και της υδατικής διφασικής υδρογόνωσης σύνθετων υποστρωμάτων, LLCN και HLLCNαντίστοιχα. Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης προσομοίωσης είναι η μελέτη και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος υπό συνθήκες που δεν έχουν μελετηθεί και κατ’ επέκταση η επιλογή του κατάλληλου πειράματος που θα προσφέρει μεγαλύτερη μετατροπή στην αντίδραση. Για τη μοντελοποίηση των παραπάνω χημικών διεργασιών,έγινε χρήση της συνδυαστικής κυβικής καταστατικής εξίσωσης PR78-Twu σε συνδυασμό με τους κλασσικούς κανόνες ανάμειξης του vdW, τις βιβλιογραφικές τιμές των δυαδικών συντελεστών αλληλεπίδρασης των ενεχόμενων συστατικών και τηςCOSTALD μεθόδου υπολογισμού των πυκνοτήτων.Η πολυπλοκότητα των υποστρωμάτων (LLCN, HLLCN) και η έλλειψη βιβλιογραφικών δεδομένων των εν λόγω χημικών αντιδράσεων οδήγησαν στη διεξαγωγή σειράς πειραμάτων με σκοπό τη μελέτη επιρρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this doctoral thesis is the modeling and simulation of the chemicalreactions of aqueous biphasic hydroformylation and aqueous biphasic hydrogenation ofcomplex substrates, LLCN and HLLCN respectively. The ultimate goal of this simulationis to study and predict the behaviour of the system under conditions that have not beenstudied; and also, to facilitate the selection of an appropriate experiment that willprovide greater conversion in the reaction. For the modeling of the above chemicalprocesses, the combinative cubic equation of state PR78-Twu was used in associationwith the conventional mixing rules of vdW, the literature values of binary interactionparameters (BIP) of the involved components and the COSTALD density calculationmethod.The complexity of substrates (LLCN, HLLCN) and the lack of literature data for thesechemical reactions led to a series of experiments for studying the effects of variousparameters (P, T, t, TPPTS/Rh, olefins/Rh) in the reaction of bi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42622
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42622
ND
42622
Εναλλακτικός τίτλος
Chemical process simulations of hydrocarbon mixtures catalysed by transition metal complexes
Συγγραφέας
Κόκκινος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ψαρουδάκης Νικόλαος
Μερτής Κωνσαντίνος
Νικολάου Νικόλαος
Μητσοπούλου Χριστιάνα
Μεθενίτης Κωνσταντίνος
Κοΐνης Σπυρίδων
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προσομοιώσεις διεργασιών; Νάφθα; Υδατική διφασική υδροφορμυλίωση; Υδατική διφασική υδρογόνωση; Σύμπλοκα Rh/Ru
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
225 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)