Η επίδραση της δυσλειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος στη λειτουργία της ουροδόχου κύστης σε συνθήκες υποκυστικής απόφραξης

Περίληψη

Η υποκυστική απόφραξη είναι ένα ιατρικό πρόβλημα το οποίο αφορά την πλειοψηφία των ανδρών, κυρίως μετά την ηλικία των 60 ετών. Πλήθος μελετών έχουν δείξει ότι η ύπαρξη στυτικής δυσλειτουργίας ισοδυναμεί με αύξηση κατά 40% του κινδύνου για καρδιαγγειακό πρόβλημα.Η υπόθεση που ερευνάται στην παρούσα μελέτη είναι η εξής:εάν μπορεί η υποκυστική απόφραξη, να έχει ώς βάση την κακή λειτουργία του ενδοθηλίου. 30 άνδρες,ηλικίας 50 ετών και άνω, (mean=62.7 έτη,±14.6), με μέτρια ή σοβαρή συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποιητικό, αποτέλεσαν το υλικό της μελέτης και έδωσαν γραπτή συγκατάθεση.Όλοι υποβλήθησαν σε μελέτη πίεσης‐ροής και ταυτόχρονη καταγραφή της αιμάτωσης του εξωστήρα μυ της κύστης, με τη μέθοδο της υπέρυθρης φασματογραφίας (Near Infrared Spectroscopy). Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία εκτιμήθηκε με τον υπολογισμό στο πλάσμα φλεγμονωδών και προ‐θρομβωτικών παραγόντων,ενδεικτικών συστηματικής ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας,όπως είναι η Ενδοθηλίνη‐1 (ET‐1), η Ασυμμετρική Διμεθυλαργινίνη (ADM ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It is well recognized that endothelial dysfunction is strongly related to lower urogenital problems such as erectile dysfunction, which shortly precedes clinical coronary arterial occlusion. The study aims to investigate the potential correlation of systemic vascular endothelial dysfunction and coronary artery disease (CAD) with bladder outlet obstruction (BOO).Thirty men age 50 years and older (mean=62.7 years ±14.6) with moderate to severe LUTS were enrolled and gave written consent. All patients underwent pressure flow study and simultaneous non‐ invasive recording of detrusor tissue oxygenation and haemodynamics with Near Infrared Spectroscopy (NIRS). Systemic endothelial integrity was assessed by measurement of inflammatory and endothelial‐prothrombotic markers such as Endothelin‐1 (ET‐1), Interleukin‐6 (IL‐6), Assymetric Dimethylarginine (ADMA) and N‐terminal C‐type natriuretic peptide (NT‐pro CNP). CAD, defined as occlusion of coronary arteries, was also recorded. IBM‐SPSS ver. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42617
ND
42617
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of cardiovascular dysfunction in bladder function during bladder outlet obstruction
Συγγραφέας
Αναστασιάδης, Αναστάσιος Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Ουρολογική Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Εξεταστική επιτροπή
Τζάκας Κωνσταντίνος
Ραδόπουλος Δημήτριος
Δημητριάδης Γεώργιος
Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Μωυσίδης Κυριάκος
Χατζηχρήστου Δημήτριος
Ιωαννίδης Ισαάκ-Ευάγγελος
Αποστολίδης Απόστολος
Βακαλόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία; Υποκυστική απόφραξη; Υπέρυθρη φασματογραφία; Ενδοθηλίνη-1 (ΕΤ-1)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
126 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.