Χωρικά πρότυπα γενετικής ποικιλότητας του γένους Eumerus (Δίπτερα: Συρφίδες) στα Βαλκάνια

Περίληψη

H Βαλκανική Χερσόνησος έχει χαρακτηρισθεί ως θερμό σημείο βιοποικιλότητας και ενδημισμού για την οικογένεια των Συρφίδων, με το γένος Eumerus Meigen, 1822 να είναι από τα πλέον πλούσια σε είδη στην περιοχή. Με σκοπό την διερεύνηση ειδών του Eumerus, και την γεωγραφική κατανομή τους στην ευρύτερη Βαλκανική, εφαρμόστηκε η μέθοδος της ενοποιητικής ταξινομικής με την χρήση μορφολογικών (π.χ. γεωμετρική μορφομετρία πτερύγων) και μοριακών (μιτοχονδριακό και πυρηνικό DNA) εργαλείων, σε συνδυασμό με μεθόδους φυλογένεσης και φυλογεωγραφίας. Το mtDNA δείχθηκε κατάλληλο για την (α) διάγνωση και οριοθέτηση ειδών, (β) ανάδειξη μονοφυλετικών κλάδων και ομάδων ειδών, (γ) ανίχνευση υψηλού αριθμού μιτοχονδριακών απλοτύπων, και (δ) διάκριση αστεροειδών δομών. Βάσει της ενοποιητικής ταξινομικής, ταυτοποιήθηκαν και περιγράφηκαν πέντε νέα είδη για την επιστήμη, αποκαλύφθηκε ένας κρυπτικός εξελικτικός κλάδος, επιλύθηκε μια συνωνυμία, αναθεωρήθηκε η γεωγραφική εξάπλωση ενός είδους, και αποδείχθηκε ότι ο σχη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Balkans is considered a hotspot of hoverfly diversity and endemism, and Eumerus Meigen, 1822 one of its most species-rich hoverfly genera. Here, the account of a limited number of species within the genus and their geographic distribution in the Balkans (and adjacent regions) were addressed by implementing an integrative taxonomical approach employing morphological characters (viz. wing geometric morphometry), molecular markers (mitochondrial and nuclear DNA), and phylogeographic and biogeographic approaches. MtDNA was adequate to (a) diagnose and delimit species; (b) reveal monophyletic lineages and taxon groups; (c) infer high number of mitochondrial haplotypes; and (d) detect star-like patterns. Integrative taxonomic approach methods lead to identification and description of five new species, revealed one cryptic species complex, resolved one synonymy, revised the geographical range of one species, and suggested that the formation of the mid-Aegean Trench and the Messinian Salin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42609
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42609
ND
42609
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial patterns of genetic diversity of the genus Eumerus (Diptera: Syrphidae) in the Balkans
Συγγραφέας
Χρόνη, Αντωνία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πετανίδου Θεοδώρα
Vujić Ante
Djan Mihajla
Radenković Snežana
Velićković Nevena
Αβτζής Δημήτριος
Tscheulin Thomas
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οριοθέτηση ειδών; Ενοποιητική ταξινομική; Μοριακοί δείκτες; Βαλκάνια; Αιγαίο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
269 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)