Χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για τον υπολογισμό ακουστικών μεγεθών

Περίληψη

Στον τομέα της υπολογιστικής ακουστικής, ο υπολογισμός της κρουστικής απόκρισης ενός χώρου είναι μεγάλης σημασίας. Η πλειονότητα των ακουστικών παραμέτρων, όπως και η συχνοτική απόκριση του χώρου μπορούν να εξαχθούν από την κρουστική απόκριση. Η διατριβή συμβάλλει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων στο Πεδίο του Χρόνου για τον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης και των ακουστικών παραμέτρων ενός χώρου.Στην διπλωματική αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την επίλυση των πιο κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων στο Πεδίο του Χρόνου. Τα βήματα που ελήφθησαν υπόψη για την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης μεθόδου ήταν η κατάλληλη επιλογή πηγής, η κατάλληλη μοντελοποίηση των τοίχων, οι χρονικές κλίμακες, τα πλέγματα των πεπερασμένων στοιχείων, η μοντελοποίηση του υλικού ακουστικής απορρόφησης και η μέθοδος χρονισμού.Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκαν οι κρουστικές αποκρίσεις και οι ακουστικές παράμετροι ενός χώρου αντήχησης και στη συνέχεια συγκρίθηκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the field of computational acoustics, the calculation of the impulse response of a space is of vital importance. Acoustic parameters, frequency response and the cumulative spectral decay can directly be extracted from the impulse response. This thesis contributes on the development and utilization of a Finite Element Method in the Time Domain for estimating the impulse response and acoustic parameters of a room. A methodology is developed for resolving the most crucial elements involving the Finite Element Method in the Time Domain. In order to develop an accurate method, we considered different modeling parameters (source selection, modeling of walls and acoustic material) and different parameters for the numerical scheme (finite element meshes, time stepping method, time stepping scales).For this purpose the impulse responses and the acoustic parameters of a reverberant space were computed and then compared with the measured ones. The results showed that the Time Domain Finite Ele ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42505
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42505
ND
42505
Εναλλακτικός τίτλος
Application of finite element method for estimation of acoustic parameters
Συγγραφέας
Παπαδάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκη Δάφνη
Προβατίδης Χριστόφορος
Αντωνιάδης Αριστομένης
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας
Προβιδάκης Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Ακουστική; Ακουστική κλειστών χώρων; Αρχιτεκτονική ακουστική; Υπολογιστική ακουστική; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων στο πεδίο του χρόνου; κρουστική απόκριση χώρου; Ακουστικές παράμετροι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)