Ανάπτυξη μεταλλικών καταλυτών Ni ενισχυμένων με Μο για παραγωγή βιοκαυσίμων μέσω υδρογονοαποξυγόνωσης

Περίληψη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ολοένα και αυξανόμενη μείωση των συμβατικών αποθεμάτων ενέργειας και η αύξηση της ζήτησης των καυσίμων με βάση το αργό πετρέλαιο καθιστούν επιτακτική την αναζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αυξημένη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και η ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών αποτελούν δύο από τις κύριες αιτίες της επιταχυνόμενης αλλαγής του κλίματος και της αύξησης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η βιομάζα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, τα βιοκαύσιμα που παράγονται από βιομάζα έχουν ήδη εισαχθεί στην αγορά καυσίμων και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην ικανοποίηση της ζήτησης υγρών καυσίμων στο εγγύς μέλλον. Ο ρόλος των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών θα αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι τα υπάρχοντα καύσιμα μεταφορών παράγονται κυρίως από πετρέλαιο και τα αντίστοιχα αποθέματα μειώνονται.Ο τομέας των μεταφορών εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει πάνω από 30% της συνολικής κατα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The atmospheric pollution, the detrimental diminution of the conventional energy reserves and the enhancement of the crude oil based fuels demand, make the search for renewable energy sources imperative. The increased consumption of the fossil fuels and the growth of the transport sector are two of the main causes of the accelerated climate change and of the enhancement of greenhouse emissions. Biomass is one of the most important renewable energy sources. Thus, the biofuels produced from biomass have already be introduced in the fuel market and it is expected to play more important role in meeting the demand for liquid fuels paper in near future. The role of biofuels in the transport sector will be increasingly crucial, since the current transport fuels are mainly produced from oil and the corresponding reserves are running low. The transport sector is estimated to represent over 30% in overall energy consumption in the European Union (EU). In this frame, EU has already set specific t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42411
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42411
ND
42411
Εναλλακτικός τίτλος
Development of reduced Mo promoted Ni catalysts for biofuels production via hydrodeoxygenation
Συγγραφέας
Κορδούλη, Αναστασία-Ελένη του Χρήστος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λυκουργιώτης Αλέξης
Ματραλής Χαράλαμπος
Μπουρίκας Κυριάκος
Βερύκιος Ξενοφών
Pawelec Barbara
Παπαδοπούλου Χριστίνα
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογονοαποξυγόνωση; Φαινόλη; Τριγλυκερίδια; εκλεκτική αποξυγόνωση; Πράσινο ντίζελ; Βιοκαύσιμα; ανανεώσημο ντίζελ; Καταλύτες νικελίου; μη θειούχοι καταλύτες; ενίσχυση με Mo; Βιοέλαια; Φυτικά έλαια; Τηγανέλαια; παρασκευή καταλυτών; χαρακτηρισμός καταλυτών; Αξιολόγηση καταλυτών; ανάπτυξη καταλυτών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
359 σ.`, εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)