Μελέτη της διάβρωσης πλαστικών που έχουν εκτεθεί στο περιβάλλον: ανάπτυξη εξανθρακωμάτων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων (ριζίδια βύνης και υπολλείμματα καφέ) και χρήση τους σε περιβαλλοντικές εφαρμογές

Περίληψη

Η παρούσα ΔΔ αποτελείται από δύο μέρη τα οποία μελετούν δυο περιβαλλοντικά θέματα. Στο πρώτο μέρος γίνεται μελέτη της περιβαλλοντικής αποδόμησης των κυριότερων ομάδων πλαστικών στο περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος μελετάται η ανάπτυξη εξανθρακωμάτων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων με στόχο να χρησιμοποιηθούν ως ροφητικά υλικά.Τα πλαστικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής με αποτέλεσμα η παραγωγή τους συνεχώς να αυξάνεται με την παγκόσμια παραγωγή πλαστικών το 2012 να είναι 280 εκατομμύρια τόνοι. Τα πλαστικά εξαιτίας των ιδιοτήτων τους και του χαμηλού τους κόστους χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής μας ζωής. Η μη ορθολογική διαχείριση των πλαστικών έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα, που αφορά τα πλαστικά που καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.Τα πλαστικά απόβλητα αυξάνονται συνεχώς και με γοργούς ρυθμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον, και έχουν βρεθεί σε όλα τα θαλάσσια περιβάλλοντα από την Αρκτική έως τον Ισημεριν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe present PhD Thesis consists of two parts which both study environmental issues. The first part is a study of the environmental degradation of the main groups of plastic waste in the environment. In the second part, biochars from byproducts of the food agro-industry sector are developed in order to be used as sorbents.Plastics are an integral part of modern life so that their production is constantly increasing with the global plastic production in 2012 being 280 million tonnes. Plastics, because of their properties and their low cost, are used to meet the needs of everyday life. Improper management of plastic has created a modern environmental problem and plastics uncontrollably reach the environment.Plastic wastes are constantly and rapidly growing in the marine environment and have been found in all marine environments from the Arctic to the Equator, fromthe river mouths to the center of the North Pacific Ocean. They spread both across anddown the sea, and thus, they are everywhe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42409
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42409
ND
42409
Εναλλακτικός τίτλος
Degradation of plastics in the environment: biochar development from byproducts of food industry (spent coffee grains and malt spent rootlets) and their use as sorbents
Συγγραφέας
Φωτοπούλου, Καλλιόπη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Καραπαναγιώτη Χρυσή
Λυκουργιώτης Αλέξιος
Κορδούλης Χρήστος
Μαναριώτης Ι.
Παπαθεοδώρου Γ.
Καλαβρουζιώτης Ι.
Μπουρίκας Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πλαστικά απορρίμματα; Πολυαιθυλένιο (PE); Πολυπροπυλένιο (PP); Τεραφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET); Εξίσωση BET; Υπέρυθρη φασματοσκοπία εξασθενημένης ολικής ανάκλασης (ΑΤR-FTIR); Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM); Αποδόμηση; Περιβάλλον; Βιο-εξανθράκωμα (biochar); Πυρόλυση; Ροφητικά υλικά; Ριζίδια βύνης; Υπολείμματα καφέ; Φαινανθρένιο; Υδράργυρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
209 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)