Φυσιολογική διερεύνηση της σωματικής εμβρυογένεσης στη χαρουπιά (Ceratonia siliqua L)

Περίληψη

Η σωματική εμβρυογένεση είναι η διαδικασία με την οποία σωματικά κύτταρα, κάτω από κατάλληλες επαγωγικές συνθήκες, δημιουργούν εμβρυογενετικά κύτταρα, τα οποία υπόκεινται σε μια σειρά από μορφολογικές και βιοχημικές αλλαγές, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση σωματικών εμβρύων. Τα σωματικά έμβρυα εμφανίζουν διπολική δομή, που περιλαμβάνει εμβρυϊκό άξονα ρίζας-βλαστού, με κλειστό, ανεξάρτητο αγγειακό σύστημα. Τα σωματικά έμβρυα μπορεί να δημιουργηθούν άμεσα επάνω στο έκφυτο (direct somatic embryogenesis) ή έμμεσα με σχηματισμό κάλλου (indirect somatic embryogenesis). Η σωματική εμβρυογένεση έχει τη βάση της στην ολοδυναμία των κυττάρων, ιδιότητα που έχουν μόνο τα ανώτερα φυτά. Οι συνθήκες επαγωγής περιλαμβάνουν το κατάλληλο θρεπτικό μέσο, τον κατάλληλο συνδυασμό φυτοαυξητικών ρυθμιστών, τη ρύθμιση της παροχής ή όχι φωτός, τον τρόπο τοποθέτησης του εκφύτου στο θρεπτικό μέσο. Τα σωματικά έμβρυα είναι εύκολο να υποστούν χειρισμούς, οι συνθήκες καλλιέργειάς τους μπορούν να ελεγχθούν και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Somatic embryogenesis is the process with which somatic cells, under appropriate conditions create embryonic cells that undergo a series of morphological and biochemical changes, resulting to the development of somatic embryos. The somatic embryos are bipolar structures, containing an embryonic root-shoot axis with a closed, independent vascular system. The somatic embryos might be created by either direct somatic embryogenesis or indirect somatic embryogenesis. The somatic embryogenesis is based on the cell dynamics of higher plants. The induction conditions include appropriate nutrients, plant-developing regulators, light regulation and adjustment of the plant species to nutrients. The cultivation conditions of somatic embryos are controlled and the lack of material is not a restricting factor to the experiment. The above mentioned characteristics have turned somatic embryogenesis of higher plants into a model for morphological, physiological, molecular and biochemical developmental ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42367
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42367
ND
42367
Εναλλακτικός τίτλος
Physiological investigation of somatic embryogenesis in carob (Ceratonia siliqua L.)
Συγγραφέας
Γεωργίου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Θάνος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος
Μελετίου - Χρήστου Σόνια
Μπεμπέλη Πηνελόπη
Ριζοπούλου Σοφία
Χαραλαμπίδης Κοσμάς
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Σωματική εμβρυογένεση φυτών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
334 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)