Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (pet/ct scan) στο λέμφωμα hodgkin: συσχέτιση με τη θεραπευτική στρατηγική και την ακτινοθεραπεία

Περίληψη

Εισαγωγή: Η επίδραση της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων βάσεως σε συνδυασμό με αξονική τομογραφία (PET/CT), στην επιλογή της πρώτης γραμμής θεραπείας στο Λέμφωμα Hodgkin (HL) δεν έχει μελετηθεί συστηματικά, εκτός κλινικών μελετών.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διευρεύνηση της ενδεχόμενης επίπτωσης του ΡΕΤ/CT βάσεως στη σταδιοποίηση, στην τροποποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής και των προσβεβλημένων πεδίων ακτινοθεραπείας (IFRT), καθώς και η εκτίμηση της προγνωστικής σημασίας των παραμέτρων του PET/CT βάσεως, στην καθημερινή πρακτική.Ασθενείς και Μέθοδοι: Μεταξύ 12/12/2006 και 25/7/2014, μελετήθηκαν αναδρομικά 162 ασθενείς με HL, που εντάχθηκαν διαδοχικά. Ως μοναδικό κριτήριο συμμετοχής τους στη μελέτη ήταν η ύπαρξη PET/CT κατά τη διάγνωση.Αποτελέσματα: Εικοσι έξι ασθενείς (16%) ανέβηκαν στάδιο και 9 (6%) κατέβηκαν στάδιο. Ο αριθμός των προσβεβλημένων περιοχών (ΝΙS) με βάση τη σταδιοποίηση με ΡΕΤ (ΡΕΤ-S) ήταν σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν της κλινικής σταδιοποί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction:The effect of baseline positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) on first-line treatment choice in Hodgkin lymphoma (HL) has not been systematically studied outside clinical trials.Aim: The aim of this study was the investigation of the potential impact of baseline PET/CT on staging, modification of therapeutic strategy and involved-field radiotherapy fields (IF-RT) in every day practice and the assessment of the prognostic significance of baseline PET/CT parameters.Patients and Methods: Between 12/12/2006 and 25/7/2014, 162 consecutive patients with HL, were retrospectively studied. They were selected solely based on both baseline CT and PET/CT availability.Results: Twenty-six (16%) patients were upstaged and 9 (6%) downstaged. The number of involved sites (NIS) by PET-staging (PET-S) was significantly higher compared to clinical staging (CS) (p<0.0001). Treatment strategy (adjusted for early or advanced stage) could have been changed in 23 p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42308
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42308
ND
42308
Εναλλακτικός τίτλος
The significanceof positron emission tomography (PET/CT SCAN) in hodgkin lymphoma: correlation with therapeutic strategy and radiotherapy
Συγγραφέας
Μόσα, Ευτυχία του Πρόδρομος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Αιματολογική
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελοποὐλου Μαρία
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Κουλουλίας Βασίλειος
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Χατζηϊωάννου Σοφία
Σιακαντάρη Μαρίνα
Τόλια Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
18FDG-PET/CT; Λέμφωμα Hodgkin; IFRT; Προγνωστικοί παράγοντες; Σταδιοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
183 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)