Παραμετρικός σχεδιασμός, υπολογιστική προσομοίωση & διερεύνηση των περιθωρίων βελτίωσης της ευθείας & ανάστροφης λειτουργίας φυγοκεντρικών αντλιών

Περίληψη

Οι υδροστρόβιλοι είναι υδροδυναμικές μηχανές σχεδιασμένες ώστε να εκμεταλλεύονται το υδραυλικό δυναμικό προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος αγοράς των μηχανών αυτών, καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ελέγχου της λειτουργίας τους κρίνεται οικονομοτεχνικά ασύμφορο για την εκμετάλλευση δυναμικού χαμηλής ισχύος. Για τον λόγο αυτόν, πρόσφατα άρχισε να διερευνάται συστηματικότερα η δυνατότητα χρήσης τυποποιημένων αντλιών σε ανάστροφη λειτουργία [Pumps-as-Turbines, PAT], οι οποίες έχουν σημαντικά μικρότερο κόστος κτήσης από τους τυποποιημένους υδροστροβίλους με αντίστοιχα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι PAT εμφανίζουν ορισμένα συγκριτικά μειονεκτήματα ως προς τους υδροστροβίλους, με σημαντικότερα το χαμηλότερο βαθμό απόδοσης και τη δυσκολία ρύθμισης του σημείου λειτουργίας τους.Στόχος της Διατριβής είναι η αριθμητική ανάλυση και μελέτη της ροής κατά την ευθεία και ανάστροφη λειτουργία φυγοκεντρικών αντλιών και η ανάπτυξη και εφαρμογ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydro turbines are hydraulic machines designed to harvest the hydraulic potential for energy production. However, in many cases the purchase cost of these machines, along with their controlling electromechanical equipment, is considered techno economically unattractive for the exploitation of small hydropower potential. For this reason, there has recently been a more systematic investigation of the ability to use pumps in reverse operation [Pumps-as-Turbines, PAT], which present considerably lower purchase cost than standardized hydro turbines with respective operating characteristics. Nevertheless, PATs demonstrate some serious disadvantages compared to hydro turbines, most importantly lower efficiency and difficulty in regulation.The current Thesis aims at conducting numerical analysis and study of the flow in direct and reverse operation of centrifugal pumps, developing parametric design methods and implementing optimization procedures with regard to maximizing PATs hydraulic effici ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41835
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41835
ND
41835
Εναλλακτικός τίτλος
Parametric design, computational simulation & investigation of improvement margins in direct & reverse operation of centrifugal pumps
Συγγραφέας
Χρυσοβέργης, Μάριος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ρευστών. Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
Παπαντώνης Δημήτριος
Γιαννάκογλου Κυριάκος
Μπούρης Δημήτριος
Στάμου Αναστάσιος
Αγγίδης Γεώργιος
Μαθιουλάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αντλίες ως Υδροστρόβιλοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
388 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)