Κλινικοί και γενετικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με την οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς με κακοήθεια που λαμβάνουν αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες

Περίληψη

Γενετικοί πολυμορφισμοί (SNPs) συσχετίστηκαν με την ανάπτυξη οστεονέκρωσης της γνάθου από διφωσφονικά (ΟΝΓΑΔ). Σκοπός της μελέτης ήταν α) η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ SNPs στο CYP2C8 και PPARγ και του κινδύνου ανάπτυξης ΟΝΓΑΔ σε μεγάλο αριθμό ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠM) που έλαβαν ζολεδρονικό οξύ. β) να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση μεταξύ της κατάστασης της στοματικής υγείας και του κινδύνου εμφάνισης ΟΝΓΑΔ σε μεγάλο αριθμό ασθενών με ΠM που λάμβαναν ζολεδρονικό οξύ (ΖΟ).Παρακολουθήσαμε 140 ασθενείς με ΠΜ (36 ασθενείς με και 104 χωρίς ΟΝΓΑΔ) για την παρουσία προηγουμένως ταυτοποιημένων SNPs στα γονίδια PPARG και CYP2C8. Τα SNP σε αμφότερα τα γονίδια συσχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο πρώιμης ανάπτυξης ΟΝΓΑΔ, που εμφανίστηκε σε λιγότερο από 2 χρόνια θεραπείας με ΖΟ (59% έναντι 16%, p¼,022 για PPARG και 29% έναντι 7%, p¼,07 για CYP2C8) και μικρότερο χρόνο για την ανάπτυξη ΟΝΓΑΔ (59% έναντι 12%, p¼ 011 για το PPARG και 29% έναντι 0% στα 2 έτη, p¼,037 για το CYP2C8), ανεξάρτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Genetic polymorphisms (SNPs) have been correlated with the development of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ). The aim of the study was a) to investigate the association between SNPs in CYP2C8 and PPARγ and the risk of BRONJ in a large number of MM patients who received zoledronic acid and who were prospectively evaluated for the development of BRONJ. b) to investigate a possible association between oral health status and the risk of developing BRONJ in a large number of MM patients who received zoledronic acid. We screened 140 myeloma patients (36 patients with and 104 without BRONJ) for the presence of previously identified SNPs in PPARG and CYP2C8 genes. SNPs in both genes were associated with a higher risk of development of early BRONJ, occurring within less than 2 years of ZA therapy (59% vs. 16%, p¼.022 for PPARG and 29% vs. 7%, p¼.07 for CYP2C8) and a shorter time to develop BRONJ (59% versus 12%, p¼.011 for PPARG and 29% versus 0% at 2 years, p¼.037 for CYP2 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41698
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41698
ND
41698
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical and genetic factors associated with osteonecrosis of the jaw in patients with malignancy, receiving anti-osteoclastic agents
Συγγραφέας
Μελέα, Πελαγία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Θεραπευτική
Εξεταστική επιτροπή
Τεσσερομάτη Χριστίνα
Τέρπος Ευάγγελος
Καστρίτης Ευστάθιος
Αλεβιζάκη Μαρία
Μανιός Ευστάθιος
Μπάμιας Αριστοτέλης
Σταματελόπουλος Κίμων
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οστεονέκρωση των γνάθων; Γενετικοί πολυμορφισμοί; Στοματικές νόσοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
114 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)