Η επίδραση των από του στόματος χορηγούμενων αντιπηκτικών φαρμάκων στην οστική ενσωμάτωση ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων: πειραματική μελέτη σε επίμυες

Περίληψη

Η θρομβοπροφύλαξη ελαττώνει τεκμηριωμένα τον κίνδυνο της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής, ιδιαίτερα μετά από μεγάλες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Τα κλασικά αντιπηκτικά, ηπαρίνες και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες, παρεμβαίνουν στον οστικό μεταβολισμό με αποτέλεσμα να δρουν αρνητικά στην πώρωση των καταγμάτων και στην οστεοενσωμάτωση ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων και να προκαλούν οστεοπόρωση. Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά είναι εξίσου αποτελεσματικά στην πρόληψη της φλεβοθρόμβωσης και υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για την επίδρασή τους στον οστικό μεταβολισμό. Ειδικότερα για το Rivaroxaban, έναν άμεσο αναστολέα του παράγοντα Χα, δεν υπάρχει τίποτα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, για την οποιαδήποτε θετική ή αρνητική επίδρασή του στο φαινόμενο της οστεοενσωμάτωσης.. Δεδομένου ότι σήμερα το Rivaroxaban χρησιμοποιείται ευρύτατα ως ρουτίνα μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν εμφυτεύματα με κύρι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Thromboprophylaxis reduces the risk of surgery related deep venous thrombosis and pulmonary embolism. The classical anticoagulants (heparin and low weight molecular heparins) were associated with systemic osteoporosis, poor bone healing and materials’ osseointegration. There is a lack of data concerning the effect of the new orally administered anticoagulants on osseointegration. The aim of this study is to investigate the possible effect of rivaroxaban, a direct anti- Xa factor, on osseointegration. Twenty eight white, male, Wistar rats were divided into two groups: group A, study group (n=14) and group B, control group (n=14). In all animals under general anaesthesia two special custom-made screws were inserted, one on the proximal third of each tibia. For twenty eight days the animals of group A received intraperitoneal rivaroxaban injections 5mgr/kgr every day, which is the therapeutic dose for the humans. The solution was prepared after pulverization, dialysis with DMSO, stirring ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41005
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41005
ND
41005
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of oral anticoagulants on implants’ osseointegration: an experimental study on rats
Συγγραφέας
Καπετάνου, Άρτεμις του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Γ' Ορθοπαιδική
Εξεταστική επιτροπή
Κύρκος Ιωάννης
Πετσατώδης Γεώργιος
Ποτούπνης Μιχαήλ
Τσιρίδης Ελευθέριος
Γκιβίσης Παναγιώτης
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Οστεοενσωμάτωση; Θρομβοπροφύλαξη; Αντιπηκτικά από του στόματος; Εμφυτεύματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
92 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)