Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων ελέγχου σε μη γραμμικά συστήματα κυκλοφοριακής ροής

Περίληψη

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των οχημάτων στις βιομηχανικές χώρες αποτελεί μείζον πρόβλημα, το οποίο πυροδοτεί φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης που έχουν αρνητικές επιπτώσεις, όπως τον αυξημένο χρόνο ταξιδιού, την υψηλή κατανάλωση καυσίμων και τη μειωμένη ασφάλεια των χρηστών. Χρήσιμα εργαλεία για την έρευνα των προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι η Μοντελοποίηση και ο Έλεγχος της Κυκλοφοριακής Ροής. Ειδικότερα, η Μοντελοποίηση αποσκοπεί στην ακριβή αναπαράσταση του δικτύου και των χαρακτηριστικών που διέπουν την κυκλοφοριακή ροή, ενώ ο Έλεγχος στοχεύει στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του δικτύου και αμβλύνει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης.Παρά τις συνεχείς προόδους στον τομέα του ελέγχου Μη Γραμμικών Συστημάτων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων ελέγχου, που προέρχονται από αυτό το πεδίο και μπορούν να εφαρμοστούν για τον έλεγχο της κυκλοφοριακής ροής, παραμένει ένα σημαντικό αντικείμενο προς διερεύνηση. Η βιβλιογραφία, μέχρι στιγμής, στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The continuously increasing number of vehicles in industrial countries is a major problem, which triggers congestion phenomena having negative impacts such as increased travel times and fuel consumption as well as reduced safety. Useful tools for the investigation of the congestion problem are Traffic Flow Modeling and Traffic Control. Traffic Flow Modeling targets the accurate representation of the network and traffic flow characteristics, while Traffic Control aims at improving the traffic conditions of the network and mitigating the problem of traffic congestion.Despite the continuous advances in the field of Nonlinear Systems and Control, the design and deployment of efficient control algorithms, originated from this field that can be applied for Traffic Control, remains a significant objective. Literature, so far, generally lacks methods for traffic control emanated from systematic and rigorous mathematical derivations. This is mainly due to the complexity and the strong nonlinear ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41660
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41660
ND
41660
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced nonlinear control concepts for freeway traffic networks
Συγγραφέας
Κοντορινάκη, Μαρία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Μάρκος
Καραφύλλης Ιάσων
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Δελής Ανάργυρος
Νικολός Ιωάννης
Roncoli Claudio
Κοσματόπουλος Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Μη γραμμικά συστήματα ελέγχου; Γενικά μοντέλα κυκλοφορίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiii, 150 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)