Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παρεμβάσεις με στόχο την τουριστική ανάπτυξη

Περίληψη

Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως με άμεσες επιπτώσεις σε κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό επίπεδο μίας κοινότητας και επομένως μια βασική κινητήρια δύναμη της κοινωνικο-οικονομικής εξέλιξης. Από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, μέσω των υπηρεσιών διαμονής των τουριστών, των μετακινήσεών τους και των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν. Στη βάση αυτή, είναι σημαντικό για την τουριστική βιομηχανία να εξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, δεδομένου ότι η πορεία της εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (καθαρό νερό, καθαρός αέρας, ευχάριστο κλίμα, ποιότητα του οικοσυστήματος). Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολιστικού μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τον τουρισμό σε περ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tourism is one of the largest and most rapidly developing economic sectors worldwide with direct effects on the social, cultural, educational and economic aspects of communities; thus a key driver of socio-economic progress. Tourism can however affect negatively the natural environment on both a local and a global scale through transportation, accommodation and tourism related activities. On this basis, it is important for the tourism industry to consider its environmental impacts since it is largely dependent on the natural environment (clean water, clean air, pleasant weather, ecosystem quality). The present thesis aims to promote a generic methodological framework for the appraisal of tourism’s environmental burden in defined areas of concentrated tourism (DACT). The methodological approach presented herein is based on principles of Environmental Indicators (EI), Life Cycle Assessment (LCA) and Multicriteria Analysis (MCA). The Tourism Environmental Composite Indicator (TECI), which ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41519
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41519
ND
41519
Εναλλακτικός τίτλος
Methodological framework to holistically assess environmental impact from interventions aiming at tourism development
Συγγραφέας
Μιχαηλίδου, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ενεργειακός. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ιακώβου Ελευθέριος
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Παπαδόπουλος Άγις
Τσάρτας Πάρις
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Κωστοπούλου Στυλιανή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντικοί δείκτες; Συνδυασμένη περιβαλλοντική πίεση; Σύνθετος δείκτης περιβαλλοντικής αειφορίας τουρισμού; Ανάλυση κύκλου ζωής; Αειφόρος τουρισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 172 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)