Ανοσογενετική μελέτη (HLA) και κλινικοεργαστηριακές συσχετίσεις της χρόνιας φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας (CIDP) στον ελληνικό πληθυσμό

Περίληψη

Η Χρόνια Φλεγμονώδης Απομυελινωτική Πολυρριζονευροπάθεια (CIDP) είναι μίαεπίκτητη, ετερογενής διαταραχή, αυτοάνοσης αρχής που προσβάλλει το ΠεριφερικόΝευρικό Σύστημα (ΠΝΣ), προκαλώντας μυϊκή αδυναμία και αισθητικά συμπτώματα καισημειολογία. Η ακριβής παθοφυσιολογία της CIDP παραμένει αβέβαιη, παρόλο που είναιγνωστό ότι η νόσος προκύπτει από σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών καιπεριβαλλοντικών παραγόντων. Η νόσος συσχετίζεται με ορισμένα ανθρώπιναλευκοκυτταρικά αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA) τάξης ΙΙ αλλήλια, σε διαφορετικούςπληθυσμούς. Σε αυτή τη μελέτη, ο στόχος μας ήταν να καθορίσουμε, για πρώτη φορά στονΕλληνικό πληθυσμό, την συσχέτιση των HLA-DRB1* αλληλίων και την κατανομή τωνσυχνοτήτων των υποτύπων τους, σε 40 ασθενείς με CIDP και σε 97 άτομα της ομάδαςελέγχου χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCRPolymeraseChain Reaction) όπου, προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι να είναι γνωστόμέρος της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του τμήματος DNA που εί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) is an acquiredheterogeneous disorder of autoimmune origin affecting the peripheral nerves, causing motorweakness and sensory symptoms and sign. The precise pathophysiology of CIDP remainsuncertain although the disease is a result of complex interactions between genetic andenvironmental factors. The disease is associated with certain human leukocyte antigen(HLA) class II alleles in various populations. In this study we aimed at determining, for thefirst time in a Greek population, the association of HLA-DRB1* alleles and the subtypesdistribution in 40 patients with CIDP and in 97 healthy control individuals (DNA typing forHLA-DRB1*) by using a DNA-based sequence-specific primer method ( PCR-PolymeraseChian Reaction). Chi-squared (X2) test and Bonferroni and Benjamini-Yekutieli correctionmethods were applied in the statistical analysis of the data. Significantly higher frequency ofHLA-DRB1*11 (41.3% vs 28.9%, p<0.065) was obser ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41404
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41404
ND
41404
Εναλλακτικός τίτλος
Immunogenetic study (HLA) and clinical - laboratory correlations of chronic inflammatory demyeunating polyneuropathy (CIDP) in a greek population
Συγγραφέας
Ακουαβίβα, Πασκούα-Τερέζα (Πατρώνυμο: Φίλλιππος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Κλινική Α' Νευρολογική ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστούλη Μαρία
Ρέντζος Μιχαήλ
Σταμπουλής Ελευθέριος
Δαβάκη Παναγιώτα
Καρανδρέας Νικόλαος
Κυλιντηρέας Κωνσταντίνος
Ζαμπέλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινο λευκοκυτταρικό αντιγόνο; Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας; Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια; HLADRB1 αλληλια; Ελληνικός πληθυσμός; Ανοσογενετική μελέτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
156 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)