Η αγορά κρατικών χρεογράφων ως πηγή συστημικού κινδύνου

Περίληψη

Η αντίδραση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε ρυθμιστικές πολιτικές δημοσιονομικής ή νομισματικής φύσεως είναι πολύ σημαντική και συνδέεται με την αξιοπιστία του ίδιου του χρηματοοικονομικού συστήματος. Τέτοιες πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη ρευστότητα όσο και την αποτελεσματικότητα των αγορών αυτών.Πριν ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, αφενός δεν αξιολογούνταν ουσιωδώς η ύπαρξη του κρατικού πιστωτικού κινδύνου, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, αφετέρου τα παραδοσιακά μέχρι τότε μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων νομισματικής πολιτικής, θεωρούνταν ικανά να αποσοβήσουν τη διαφαινόμενη κρίση και να υπερβούν την πιθανολογούμενη ύφεση. Ωστόσο, προς τα τέλη του 2008, ο κρατικός πιστωτικός κίνδυνος αποτέλεσε ένα σημαντικό πρόβλημα για αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, και η νομισματική πολιτική, ενώ πέτυχε το στόχο του περιορισμού του πληθωρισμού, δεν κατάφερε να εμποδίσει την π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The reaction of money and capital markets to fiscal and monetary policies is important and is linked with the credibility of the financial system. These policies can affect both the liquidity and the efficiency of financial markets.Before the breakout of the global financial crisis, which coincided with the collapse of Lehman Brothers in 2008, sovereign credit risk - particularly in developed economies - was not fully priced and traditional policy instruments, such as monetary policy measures, were thought to be appropriate and sufficient in dealing with crisis and probable recession. However, by the end of 2008, sovereign credit risk had evolved to a major issue for developed economies, especially in Eurozone countries. ECB’s monetary policy, while meeting the inflation target, failed to prevent a prolonged recession, imbalances in asset prices, especially the riskier ones, and systemic risk. Consequently, conventional monetary policy measures proved insufficient and major Central Ban ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41348
ND
41348
Εναλλακτικός τίτλος
The market of sovereign debt as a source of systemic risk
Συγγραφέας
Κατσαμποξάκης, Ιωάννης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Θωμαδάκης Σταύρος
Μόσχος Δημήτριος
Καινούργιος Δημήτριος
Μυλωνάς Νικόλαος
Κωστελέτου Νικολίνα
Γουνόπουλος Δημήτριος
Δάλλα Βιολέττα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Μη συμβατική νομισματική πολιτική; Ασφάλιστρα κινδύνου; Διαχεόμενες επιπτώσεις; Κρίση Δημοσίου Χρέους και Τραπεζική Κρίση; Συστημικός κίνδυνος; Τράπεζες; Μη συστηματικός κίνδυνος; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
209 σ., πιν., γραφ.