Διασυνοριακές μετακινήσεις στη Βόρεια Ελλάδα: στα σύνορα με την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της συζήτησης αναφορικά με τα σύνορα στην Ευρώπη. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δύο βασικές διαπιστώσεις. Η πρώτη αφορά στην απουσία ποιοτικών εμπειρικών ερευνών που προσεγγίζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις στην Ελλάδα. Ενώ η δεύτερη εστιάζει στη σημασία που αποδίδεται στη διεθνή βιβλιογραφία σε μελέτες που επικεντρώνονται εξειδικευμένα σε τύπους διασυνοριακής μετακίνησης, κυρίως εντός της Βόρειας και Δυτικής ΕΕ. Βασικό ερευνητικό ερώτημα της διατριβής αποτέλεσε ο βαθμός διαπερατότητας των συνόρων στη Βόρεια Ελλάδα με τις όμορες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των διασυνοριακά μετακινούμενων που πραγματοποιούνται αυθημερόν από τους τέσσερις συνοριακούς σταθμούς (Εύζωνοι, Δοϊράνη, Νίκη και Προμαχώνα) της Βόρειας Ελλάδας στα σύνορα με την ΠΓΔΜ και την Βουλγαρία. Η εμπειρική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με βασικό ερευνητικό εργαλείο τις συνεντεύξεις σε βάθος σε διασυνοριακά μετακινούμενους Έλληνες, που διέρχοντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to contribute to the debate regarding borders and frontiers in Europe. Research has been based on two main assumptions: The first concerns the lack of qualitative empirical research of cross-border movements in Greece. The second assumption is focused on the importance given by international literature on studies of specific types of cross-border mobility, especially in the northern and western EU. Basic research question of the thesis was the degree of permeability of borders in northern Greece with neighboring countries. Within this context, the daily cross-border movements are explored, taking place in the four border stations (Evzones, Doirani, Niki and Promachonas) in Northern Greece at the border with FYROM and Bulgaria. The empirical investigation was conducted through the use of in-depth interviews to Greek cross-border commuters, passing through the four border stations. The snowball sampling technique was used for the above purpose with 22 respondent ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41204
ND
41204
Εναλλακτικός τίτλος
Cross - border mobility in northern Greece: at the Border with FYROM and Bulgaria
Συγγραφέας
Βάτσου, Αναστασία του Σωτήριος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Λεοντίδου Τριανταφυλλιά
Κουρλιούρος Ηλίας
Σκλιάς Παντελής
Σιούσουρας Πέτρος
Τζιφάκης Νίκος
Γκιάλης Στέλιος
Αφουξενίδης Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διασυνοριακές μετακινήσεις; Διασυνοριακή αλληλεπίδραση; Συνοριακός σταθμός; Εύζωνοι; Δοϊράνη; Νίκη; Προμαχώνας; Ποιοτική έρευνα-συνέντεξη σε βάθος; Διασυνοριακά μετακινούμενοι; Π.Γ.Δ.Μ.; Βουλγαρία; Σύνορα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)