Ευρωπαϊκή πολιτιστική εξωτερική πολιτική κατά τη Συνθήκη της Λισαβώνας: καθ’ οδόν προς ένα αναπροσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή θέτει ως στόχο και εξετάζει, ως κεντρικό ζήτημα, τη νομική διάσταση της διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας πολιτιστικής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΠΕΠ). Βασική της μεθοδολογία είναι η διατύπωση των ακόλουθων ερωτημάτων και η αναλυτική απάντησή τους: Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμόδια για μια αυτόνομη εξωτερική πολιτιστική πολιτική, σε ποιο βαθμό και με ποια όρια; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η ΕΠΕΠ στην προώθηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής ταυτότητας στο εξωτερικό και στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης; Ποια η σχέση ΕΠΕΠ με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ , όπως η πολιτική γειτονιάς, η αναπτυξιακή και η εμπορική πολιτική; Και γιατί η διαμόρφωση της ΕΠΕΠ θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης;Βασικά θέματα της διατριβής είναι:-Η λειτουργία και η σημασία της ΕΠΕΠ για τη διαμόρφωση και την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας στον κόσμο, που από τη μία πλευρά θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και από την άλλη θα εξυπηρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation aims and intends to determine whether and under which conditions isthe establishment of a cultural foreign policy of the European Union (ECFP) possible. As basicmethodology, it poses the following questions and attempts to provide justified answers: Is theEuropean Union actually competent in an autonomous cultural foreign policy, to what extent andwith which restrictions? What role can the ECFP play in promoting a coherent European identityand for the EU's international relations? How would the ECFP be linked to other policies andcompetences of the Union, such as the neighborhood, development and trade policy? Whatwould the added value of the ECFP for the international relations of the EU?Main issues of the dissertation are also:-the role and importance of the ECFP for the formulation and promotion of a common Europeanidentity in the world based on the fundamental values of the Union and on the peaceful co -operation between the Union and its Member States with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41102
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41102
ND
41102
Εναλλακτικός τίτλος
The european cultural foreign policy under the Treaty of Lisbon: on the way to the reorientation of the European Union?
Die europäische kulturelle Außenpolitik nach dem Vertrag von Lissabon: auf dem Weg nach einer Neuorientierung der Europäischen Union?
Συγγραφέας
Θεοδώρου, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Ludwig - Maximilians Universitaet Munchen. Juristischen Fakultat
Εξεταστική επιτροπή
Streinz Rudolf
Kersten Jens
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευρωπαϊκό δίκαιο; Εξωτερική πολιτική; ΕΕ; Ουνέσκο; Συμβούλιο Ευρώπης; Πολιτισμός; Μεσόγειος; Βαλκάνια; Διπλωματία
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
295 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)