Ὁ πάσχων παῖς στα Ησαΐα 42,1-9 και 52,13-53,12 του Δευτεροησαΐα και η σχέση του με το “παιδίον Ἐμμανουήλ” στα Ησαΐα 7,14-16 και 9,1-7

Περίληψη

Τό θέμα της εργασίας μας ήταν η προσέγγιση δύο μορφών τού «παιδός του Κυρίου» δηλαδή τού «Εμμανουήλ» καί τού «Πάσχοντος» καί η σχέση αυτών μεταξύ τους μέσα στά κεφάλαια 7 καί 9, 42, 52 καί 53 του Ησαία. Τό αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι τό νέο πού προσφέρει η εργασία.Καταρχήν, εξετάσαμε τό βιβλίο ως ένα όλον, ως σύνολο, όπως τό θέλει καί η σύγχρονη έρευνα, χωρίς νά παραβλέψουμε τά ξεχωριστά τμήματά του. Εφαρμόσαμε τήν ιστορικοκριτική μέθοδο στην εργασία κάνοντας ανάλυση της δομής, των περικοπών, χρησιμοποιώντας αναλύσεις όρων, εννοιών και επιρροών από άλλα κείμενα. Αναζητήσαμε τήν ερμηνεία τής λέξης «χριστός» πού δηλώνει ένα πρόσωπο ανθρώπινης ή θεϊκής προέλευσης τό οποίο έχει ως σκοπό νά φέρει ένα καλύτερο μέλλον. Γιά τόν Ισραήλ κυριαρχεί μια τέτοια ελπίδα αλλά η προσδοκία αυτή δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρόκειται για την αναμονή ενός Μεσσία. Αφορά πιθανόν σε μοντέλο της Ισραηλιτικής εσχατολογίας.Το βασικό θέμα της έρευνας μας περί του «παιδός του Γιαχβέ» αφορά στήν ταυτότητά του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The theme of our discussion was both the approach of two figures of the “child of the Lord”; namely that of “Immanuel” and that of the “Suffering Servant” and their relationship with one another within Isaiah 7 and 9, 42, 52 and 53. The result of the present research is the new that this work offers.First of all, we examined the book wholly, as a whole, according to the demands of contemporary research, without disregarding its individual sections. In the discussion we implemented the historical-critical method by analyzing the structure and the passages, and with the use of analysis of terms, concepts and influences from other texts. We quested after the interpretation of the world “christos” which declares a person of human or divine origin whose aim is to bring a better future. Such a hope is dominant for Israel, although this expectation does not definitely mean it is about the anticipation of a Messiah. It presumably refers to a model of Israeli eschatology.The main theme of our r ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40911
ND
40911
Εναλλακτικός τίτλος
The suffering servant within Is. 42,1-9 and 52,13-53,12 of Deuteroisaiah and his relationship with "Immanuel" within Is. 7,14-16 and 9,1-7
Συγγραφέας
Κανάκης, Ιωάννης Σταύρος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου
Εξεταστική επιτροπή
Παπακώστα-Χριστινάκη Ελένη
Φούντας Ιερεμίας
Δεσπότης Σωτήριος
Μούρτζιος Ιωάννης
Κωνσταντίνου Μιλτιάδης
Παλάντζα Αλεξάνδρα
Καραγιάννης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ησαΐας; Πάσχων Παις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
286 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα