Η επίπτωση των πολυμορφισμών του γονιδίου της ενδοθηλίνης, των πολυμορφισμών του γονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου της ενδοθηλίνης καθώς και της συνεργικής δράσης αυτών σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια

Περίληψη

Η ενδοθηλίνη ως μια σημαντική αγγειοσυσπαστική ουσία, είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τηνπαθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας. Παρά το πλήθος των πολυμορφισμών του γονιδίου τηςενδοθηλίνης που έχουν μελετηθεί στην καρδιακή ανεπάρκεια ,η επιδρασή τους στα επίπεδα τηςενδοθηλίνης πλάσματος παραμένει ασαφής. Στη μελέτη μας εξετάσαμε την επίδραση τουπολυμορφισμού του γονιδίου της ενδοθηλίνης G5665T καθώς και του πολυμορφισμού C-338A τουγονιδίου του μετατρεπτικού ενζύμου της ενδοθηλίνης στην ανάπτυξη ισχαιμικής καρδιακήςανεπάρκειας, την επίδραση τους σε αιμοδυναμικούς παραμέτρους της αριστερής κοιλίας καθώς και σταεπίπεδα ΕΤ-1 πλάσματος.Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 582 άτομα: 208 ασθενείς με ισχαιμική καρδιακήανεπάρκεια, 184 άτομα με σταθερή στεφανιαία νόσο και 190 υγιείς. Το κλάσμα εξωθήσεως τηςαριστερής κοιλίας υπολογίζεται σε όλους τους ασθενείς από υπέρηχο καρδιάς. Τα επίπεδα τηςενδοθηλίνης πλάσματος μετριούνται με ELISA, ενώ η ανίχνευση του πολυμορφισμού γίνεται με PCRRFLP.Παρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Endothelin-1 is strongly implicated into the pathophysiology of heart failure, while its circulating levelsare significantly elevated in patients with ischemic heart failure. Although a number of geneticpolymorphisms have been identified in endothelin-1 gene, their effects on the expression of endothelin1 and its circulating levels are unclear. We examined the effect of G5665T polymorphism onendothelin-1 gene and ECE 1b C-338A polymorphism on endothelin converting enzyme gene on thedevelopment of ischemic heart failure (IHF), left ventricular hemodynamics and endothelin -1 levels.The study population consisted of 582 individuals: 208 patients with ischemic heart disease, 184patients with stable coronary artery disease (CAD) and 190 healthy controls. Left ventricular ejectionfraction was estimated by echocardiography. Plasma levels of ET-1 were measured by ELISA, whilethe presence of G5665T and C-338A polymorphism was determined by PCR-RFLP.While there was no significant difference in t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39932
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39932
ND
39932
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of polymorphisms on endothelin gene, on endothelin converting enzyme gene and the synergistic action of them on patients with heart failure
Συγγραφέας
Τόλη, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Καρδιολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών
Εξεταστική επιτροπή
Τούσουλης Δημήτριος
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Τεντολούρης Κωνσταντίνος
Πίτσαβος Χρήστος
Περρέα Δέσποινα
Τσιάμης Ελευθέριος
Σιάσος Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρδιακή ανεπάρκεια; Πολυμορφισμός ενδοθηλίνης; Ενδοθηλίνη; Μετατρεπτικό ένζυμο ενδοθηλίνης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
184 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)