Η Α-στοχία ως αναστοχαστικός μηχανισμός στη σύγχρονη εικαστική πρακτική

Περίληψη

Η διερεύνηση της εννοιακής υπόστασης του όρου «Α-στοχία» στη σύγχρονη Τέχνη αποτελεί τον πυρήνα της προκείμενης διατριβής. Σημείο αφετηρίας της προκείμενης εργασίας είναι η υπόθεση πως η αποτυχία αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία η εικαστική πρακτική (η μέθοδος παραγωγής έργου) αδυνατεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή να προσεγγίσει τον προδιαγεγραμμένο στόχο. Η ανάλυση της αποτυχίας και η σύζευξή της με την α-στοχία αποτελεί το πεδίο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν σε καταστάσεις αδιεξόδου μέσα από την διαδικασία ανάλυσης και ορισμού των αιτιάσεων μεταστροφής βασιζόμενη στη συλλογή συστατικών που διακόπτουν ή διαταράσσουν τη διανοητική και υλομορφική διεργασία του έργου.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Exploring the conceptual existence of the term "Failure" as Aimless in contemporary art is the core of the present thesis.Starting point of the present work is the assumption that the failure refers to a situation in which the artistic practice (the work production method) can not bring the desired results or to reach the specified target.Analysis of failure and the coupling of the a target is the field data collection and analysis to identify the causes that led to deadlock or dead end situations through the analysis process and definition of conversion objections based on the collection of components that interrupt or disturb the mental and material project process.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39591
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39591
ND
39591
Εναλλακτικός τίτλος
Failure as reflective mechanism in contemporary art practice
Συγγραφέας
Ζαφειρόπουλος, Θεόδωρος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Ωραιόπουλος Φίλιππος
Ξαγοράρης Ζαφείριος
Τσαγκρασούλης Αριστείδης
Γκόκας Ευάγγελος
Γυπαράκης Γεώργιος
Παπαδημητρίου Μαρία
Σπηλιόπουλος Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Α-στοχία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
427 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)