Η συμβολή της εξωκυττάριας πρωτεΐνης Fras1 στην ανάπτυξη και λειτουργία του τελικού εγκεφάλου στα ποντίκια

Περίληψη

Η οικογένεια πρωτεϊνών Fras1/Frem του εξωκυττάριου πλέγματος διαθέτει τέσσεραμέλη, τις Fras1, Frem1, Frem2 και Frem3 με εντοπισμό τις επιθηλιακές βασικέςμεμβράνες κατά την ανάπτυξη στα ποντίκια. Σήμερα, ο ρόλος της συγκεκριμένηςοικογένειας πρωτεϊνών θεωρείται η δομική και η λειτουργική σύζευξη των εμβρυϊκώνεπιθηλίων με το μεσέγχυμα. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον μία σειρά από ενδείξεις γιαπιθανή συμβολή της Fras1 στην σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου. Σταπλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός τηςπρωτεΐνης Fras1 στον εγκέφαλο των ποντικιών καθώς και μία πολύπλευρη ανάλυσητου τελικού εγκεφάλου των Fras1-/-ποντικιών, μέσω συγκριτικής μελέτης τηςανάπτυξης, της οργάνωσης και της λειτουργίας του.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα in situ υβριδοποίησης προέκυψε πως ο τελικόςεγκέφαλος εμβρύων και νεαρών ποντικιών διαθέτει Fras1 μετάγραφα. Με την χρήσητριών διαφορετικών αντισωμάτων της πρωτεΐνης Fras1 έγινε εντοπισμός τηςαποκλειστικά κατά την εμβρυογένεση στην βασική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Fras1/Frem protein family of extracellular matrix components comprises of fourmembers, Fras1, Frem1, Frem2 and Frem3. They are principally localized inepithelial basement membranes during embryogenesis, contributing in the structuraland functional conjunction of embryonic epithelium with the subjacent mesenchyme.Nevertheless, Fras1 protein has been implied for a role in development and functionof brain, such as the occasionally exhibited psychomotor/ developmental delay inpatients with Fraser Syndrome. The aim of the present dissertation is to elucidate therole of Fras1 in the brain development and function, focusing on two main axes:determination of its localization profile in the murine brain during development andadulthood, as well as comparative analysis of development, anatomy and function oftelencephalon in the context of differential Fras1 expression.In situ hybridization revealed the Fras1 mRNA expression pattern, which includedcertain domains of embryonic and juvenile tele ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39341
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39341
ND
39341
Εναλλακτικός τίτλος
The role of extracellular protein Fras1 in development and function of murine telencephalon
Συγγραφέας
Μακρυγιάννης, Απόστολος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χαλεπάκης Γεώργιος
Καραγωγέως Δόμνα
Αλεξανδράκη Δέσποινα
Σιδηροπούλου Κυριακή
Σταματάκης Αντώνιος
Θερμού Κυριακή
Αθανασάκη Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βασική μεμβράνη; Φόβος; Αμυγδαλή; Ιππόκαμπος; Μήνιγγα; Άγχος; Εξωκυττάρια ύλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
156 σ., εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)