Ψηφιακή κατασκευή και ψηφιακός σχεδιασμός: η μάθηση δια της πράξης στην εκπαίδευση του αρχιτέκτονα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει στόχο να φωτίσει τη σύγχρονη πρακτική στη θεματική περιοχή όπου αλληλοτέμνονται η αρχιτεκτονική, τα ψηφιακών μέσα (CAD/CAE/CAM) και η εκπαίδευση. Εξετάζει το ρόλο της υπολογιστικής λογικής και της τεχνολογίας στο σημερινό αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι. Kατόπιν επισκόπησης και ταξινόμησης των διαθέσιμων τεχνολογιών για το σχεδιασμό και την κατασκευή, η διατριβή εξετάζει το επίπεδο ενσωμάτωσης αυτών στη σύγχρονη εκπαίδευση και πράξη. Η έρευνα επεκτείνεται σε θεωρίες της μάθησης και ανάλυση της καθιερωμένης πρακτικής διδασκαλίας των ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση καταδεικνύοντας ότι υπάρχουν μεγάλα οφέλη, αλλά ταυτόχρονα ελοχεύουν κινδύνοι και παρανοήσεις που μπορεί να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στη δημιουργική σκέψη και την καινοτομία. Σύμφωνα με τις καθιερωμένες θεωρίες μάθησης που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του μαθητευόμενου και τον έμπρακτο πειραματισμό, η διατριβή επιχειρεί να αναδείξει παραδείγματα καλών πρακτικών, και να προτείνε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis aims to illuminate contemporary praxis in the intersection of architecture, digital media (CAD/CAE/CAM) and education. It examines the role of computation and technology in the current architectural milieu. Following an overview and classification of currently available technologies for design and fabrication, the dissertation examines their level of integration in contemporary education and praxis. Extending the research into learning theories and analyzing the established practice of teaching digital technologies in architectural education the PhD thesis suggests that there are great benefits, but also risks and misconceptions that may jeopardize creative thinking and innovation. In accordance to established learning theories that involve the student’s active participation and hands-on experimentation, the dissertation seeks to highlight paradigms of good practice, and suggests ways of integrating the use of digital media with the design and construction of actual pro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39254
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39254
ND
39254
Εναλλακτικός τίτλος
Digital fabrication and digital design: learning by making in architectural education
Συγγραφέας
Συμεωνίδου, Ιωάννα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσινίκας Νικόλαος
Μπουρδάκης Βασίλειος
Βογιατζάκη Μαρία
Βεργόπουλος Σταύρος
Λιαμάδης Γεώργιος
Μάντζου Πολυξένη
Παπαδόπουλος Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακή κατασκευή; Ψηφιακός σχεδιασμός; Αρχιτεκτονική εκπαίδευση; Μάθηση Δια της Πράξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
340 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)