Αξιολόγηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της μελέτηςΟ σκοπός της μελέτης είναι η αποτίμηση της ικανοποίησης αποφοίτωνπρογραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση ΥπηρεσιώνΥγείας που παρέχονται από τρία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Δημογραφικά,εκπαιδευτικά, και χαρακτηριστικά της εργασίας πριν και μετά την αποφοίτησηερευνήθηκαν για πιθανή επίδραση στη διαφοροποίηση της ικανοποίησης.Συντάχθηκε και εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο, βασισμένο σε αντίστοιχαερωτηματολόγια χωρών του εξωτερικού προσαρμοσμένο στην ελληνικήπραγματικότητα. Επιπλέον διερευνήθηκε η συσχέτιση της πρόθεσης των αποφοίτωννα προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους (positive Word ofMouth Communication) με τη συνολική ικανοποίηση (total satisfaction score) και μεάλλους παράγοντες.ΜεθοδολογίαΟι συμμετέχοντες στη μελέτη μεταπτυχιακοί απόφοιτοι (n=162),εγγεγραμμένοι κατά τα έτη 2003-2007 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιοηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Ο ρυθμός απόκρισης ήταν 50.6%.Τριάντα επτά δηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose of the studyThe objective of the study was to measure graduates’ satisfaction of MasterProgrammes in the area of Health Care Management, provided by 3 Greek StateUniversities. Graduates’ demographic, educational and employment statuscharacteristics before and after graduation have been examined for potentialinfluence on satisfaction scoring. Additionally formulating, establishing and applyinga suitable and reliable tool were necessities for the needs of the present study. Thequestionnaire was based on similar tools thus has been adjusted in the reality ofGreek Higher Education. Furthermore, factors affecting graduates’ positive Word ofMouth Communication have been examined.Design/methodology/approachMaster graduates of the study (n=162), from 2003-2007 admission years,filled in the questionnaire electronically (web-based) or by phone interview. Overall response rate was 50.6%. Thirty seven statements were used for satisfactionmeasure while other questionnaire parts recorded dem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38793
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38793
ND
38793
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of university postgraduate programmes in Public Health-Health Care Management in Greece
Συγγραφέας
Κοτσυφός, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Νιάκας Δημήτριος
Λιονής Χρήστος
Βασιλάκη Ελένη
Παπαδάκης Νικόλαος
Δαλέζιος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ικανοποίηση; Εκπαίδευση; Δημογραφικά χαρακτηριστικά; Ελλάδα; Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών; Απόφοιτοι; Διοίκηση υπηρεσιών υγείας; Προφορική λεκτική επικοινωνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 200 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)