Βιολογική δράση του καρβοξαμιδικού μυκητοκτόνου fluopyram και χαρακτηρισμός ανθεκτικών στελεχών του φυτοπαθογόνου μύκητα Botrytis cinerea

Περίληψη

O μύκητας Botrytis cinerea (τέλεια μορφή Botryotinia fuckeliana (de Bary)Whetzel) προσβάλλει περισσότερα από 200 διαφορετικά φυτικά είδη σε όλοτον κόσμο. Η αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί στηρίζεται στην συν-δυασμένη χρήση πολλών καλλιεργητικών μέτρων καθώς και στη χρήση μυ-κητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.Παρόλα αυτά, ο B. cinerea,θεωρείται παθογόνο υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη της ανθεκτικότηταςκαι κατά το παρελθόν έχουν προκύψει πολύ σημαντικά προβλήματα ανθε-κτικότητας σε πολλές χημικές ομάδες μυκητοκτόνων.Επομένως, η εισαγωγή στα προγράμματα ψεκασμών μυκητοκτόνων μεδιαφορετικό (νέο) μηχανισμό δράσης είναι απαραίτητη προκειμένου να δια-τηρηθεί υψηλή η αποτελεσματικότητα καταπολέμησης της ασθένειας. Η χη-μική ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων χωρίζεται σε επτά υποομάδεςοι οποίες συνολικά αποτελούνται από 15 διαφορετικά μόρια. Όλα τα μυκη-τοκτόνα της ομάδας έχουν κοινό τρόπο δράσης, που συνίσταται στην παρε-μπόδιση του ενζύμου αφυδρογονάση του ηλεκτρικού οξέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Grey mould is caused by the fungus Botrytis cinerea Pers: Fr., theanamorph of the ascomycete fungus Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel,is a cosmopolitan fungus attacking more than 200 plant species in the temperatezone worldwide. The control of the disease, is based on the integrationof several cultural methods with the use of fungicides belonging to severalgroups. However, B. cinerea represents a classical ‘high risk’ pathogen in viewof resistance development, and, in the past, some of the most serious problemsof fungicide resistance development have been encountered with this pathogen.Consequently, new compounds with novel modes of action have to beintroduced into the spray programmes to retain effective control of grey mould.The SDHi group of fungicides is divided into seven different chemical classes,including 15 different molecules. They all share a common mode of action,consisting of the inhibition of complex ii in the mitochondrial respiratorychain, also known as succinate ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38555
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38555
ND
38555
Εναλλακτικός τίτλος
Biological activity of the SDHI fungicide fluopyram and characterization of Botrytis cinerea resistant strains
Συγγραφέας
Βελούκας, Θωμάς (Πατρώνυμο: Ζήσης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Φυτοπροστασίας. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραογλανίδης Γεώργιος
Παπαδοπούλου – Μουρκίδου Ευθυμία
Λαγοπόδη Αναστασία
Ελευθεροχωρινός Ηλίας
Μενγκίσογλου-Σπυρούδη Ουρανία
Παππάς Αθανάσιος
Βόντας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Καρβοξαμιδικά; Βοτρύτις; Ανθεκτικότητα; Μεταλλαγή; Προσαρμοστικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)