Χωροχρονική δυναμική ηλεκτροχημικών δράσεων τοπικής κατάρρευσης-ανοδικής ανάπτυξης νανοδομημένων οξειδίων τιτανίου βάσει ενός μοντέλου πλεγματικών σημειακών ατελειών

Περίληψη

Η έρευνα της διδακτορικής διατριβής επικεντρώνεται στη μελέτη της ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς νανοδομημένων οξειδίων του τιτανίου σταθερού πάχους και διαφορετικής πυκνότητας φορέων φορτίου σε όξινα διαλύματα και σε διαλύματα ιόντων αλογόνου καθώς και στη μελέτη της ηλεκτροχημικής απόθεσης υμενίων πολυανιλίνης στα οξείδια Ti. Τα οξείδια TiO2 σταθερού πάχους και μεταβαλλόμενης πυκνότητας φορέων φορτίου, ND σχηματίστηκαν γαλβανοστατικά σε διάλυμα 0.5 M H2SO4 με την εφαρμογή κατάλληλης πυκνότητας ρεύματος μέχρι ορισμένο όριο δυναμικού. Η απομάκρυνση του φυσικού οξειδίου πριν τον γαλβανοστατικό σχηματισμό έγινε είτε με προκατεργασία χημικής λείανσης είτε με ηλεκτροχημική αναγωγή. Η πυκνότητα ND εκτιμήθηκε με ανάλυση Mott-Schottky (M-S). Το παθητικό οξείδιο του Τi είναι ημιαγωγός n-τύπου με κυρίαρχες πλεγματικές σημειακές ατέλειες τα κενά οξυγόνου. Σε υδατικά διαλύματα ιόντων αλογόνου το στρώμα οξειδίου Τi δεν είναι σταθερό. Τα ιόντα βρωμίου εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση σπασίματος του οξειδίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research of this study was focused on the electrochemical behavior of nanostructured titanium dioxide (TiO2) in acid and halide solutions. In particular, the stability of passivity on Ti was examined in halide solutions whereas the electrochemical polymerization of aniline was studied on the Ti|TiO2 electrode under a variety of conditions. A series of TiO2 layers on Ti were formed galvanostatically in 0.5 M H2SO4 by applying different current densities up to a potential limit in order for oxides to be of the same thickness but of a different density in charge carriers, ND. The native oxide was removed prior to anodization by using either chemical etching or electrochemical reduction. The ND was estimated by using Mott-Schottky analysis. The passive oxide on Ti is an n – type semiconductor with oxygen vacancies being the dominant defects (donors). The TiO2 is not stable in aqueous halide solutions. It was shown that bromides exhibit a greater tendency to induce pitting corrosion on ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2019)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38356
ND
38356
Εναλλακτικός τίτλος
Spatiotemporal dynamics of electrochemical processes leading to pitting corrosion-anodic growth of titanium oxide nanostructures in terms of a point defect model
Συγγραφέας
Σαλτίδου, Κυριακή Χρήστος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σαζού Δήμητρα
Καραντώνης Αντώνης
Κοκκινίδης Γεώργιος
Νικήτας Παναγιώτης
Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Στουκίδης Μιχαήλ
Κυριάκου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Τιτάνιο; Διάβρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iii, 219 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.