Η γνωσιακή διαδικασία της μετωνυμίας και οι λειτουργίες της στην κατάκτηση περιοχών της γραμματικής: η παραγωγική διαδικασία της επιθηματοποίησης

Περίληψη

Η μελέτη επικεντρώνεται στην εννοιακή μετωνυμία και την επίδρασή της στην παραγωγικότητα. Εικάζεται ότι οι γνωσιακές διαδικασίες της μετωνυμίας και της μεταφοράς παίζουν ρόλο στην κατανόηση γραμματικών φαινομένων και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή λέξεων. Για να μελετηθεί η σχέση μεταξύ γνωσιακών διαδικασίων και της παραγωγής λέξεων δημιουργήθηκαν ψευδολέξεις στα Αγγλικά, οι οποίες δόθηκαν σε μορφή ερωτηματολογίου σε μια ομάδα μη φυσικών ομιλητών της Αγγλικής (Τσέχους, Γερμανούς και Έλληνες). Οι ψευδολέξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελούν πιθανές λέξεις της Αγγλικής, συνοδεύονται από πιθανές ερμηνείες, από τις οποίες οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν μία ως την πιο κατάλληλη. Οι ψευδολέξεις είναι παράγωγα των καταλήξεων –ize (π.χ gossipize), -ify (π.χ. bossify), -dom (π.χ. cookdom), -ship (π.χ. academyship) and –hood (π.χ. dragonhood). Οι προτεινόμενες ερμηνείες διαμορφώνουν μια κλίμακα κυριολεκτικών και μη-κυριολεκτικών (/μεταφορικών) σημασιών. Στόχος της έρευνας είναι να εντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study focuses on conceptual metonymy and its impact on word productivity. It is assumed that conceptual processes such as metonymy and metaphor can play a role in the understanding of grammatical phenomena and in particular in derivation. In order to attest the relationship between figurative processes and derivation, non-words were formed and presented to a group of non-native group of speakers (Czechs, Germans and Greeks). The non-words, which would eventually be possible words in English, were accompanied by potential interpretations, and the participants were asked to choose which one would be the optimal. All items end with the suffixes –ize (i.e. gossipize), -ify (i.e. bossify), -dom (i.e. cookdom), -ship (i.e. academyship) and –hood (i.e. dragonhood). The proposed interpretations range from literal to figurative ones. The aim of the study is to decipher whether there is a tendency towards selecting specific meanings on the basis of the morphological suffixes. The cognitive a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38308
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38308
ND
38308
Εναλλακτικός τίτλος
The cognitive process of metonymy and its functions in the acquisition of areas of grammar: the word - formation process of suffixation
Συγγραφέας
Λαμπροπούλου, Μάρθα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασιάδου - Γεροθανάση Αγγελική
Τσιμπλή Ιάνθη - Μαρία
Βελούδης Ιωάννης
Ευθυμίου Αγγελική
Haase Christoff
Αγαθοπούλου Ελένη
Λαβίδας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γνωσιακή γλωσσολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
404 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)