Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: οι προϋποθέσεις άσκησης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στον πυρήνα της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ και συγκεκριμένα στους τρεις πυλώνες που συνιστούν τα θεμέλια της δικαιοδοσίας του: 1) στις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του(άρ 12 ΚΡΔΠΔ) 2) στο αντικείμενο της δικαιοδοσίας - καθ’ ύλην αρμοδιότητα, δηλαδή τα θεμελιώδη εγκλήματα που ορίζονται στο Καταστατικό του (άρ. 5-8Β ΚΡΔΠΔ: γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, έγκλημα της επίθεσης) 3) στην αρχή της συμπληρωματικότητας που διέπει σύμφωνα με το Καταστατικό την «τελική δικαιοδοσία» του Δικαστηρίου, καθώς ένα έγκλημα δεν αρκεί μόνο να εμπίπτει καταρχάς στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου (σύμφωνα με την καθορισμένη υλική, τοπική, ατομική και χρονική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου), αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μην μπορεί να εκδικαστεί η υπόθεση από ένα κράτος-μέρος του Καταστατικού λόγω ηθελημένης ανικανότητας ή πραγματικής αδυναμίας (άρ. 17§1 (α) ΚΡΔΠΔ). Επίσης, πέρα από την εξέταση των τριών κεντρικών πυλώνων που αφορούν τη δικαιοδοσία του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis focuses on the core of the ICC jurisdiction and specifically in the three pillars which form the foundations of its jurisdiction: 1) the preconditions to the exercise of its jurisdiction (Art. 12 ICC Rome Statute) 2) the scope of its jurisdiction - substantive competence, i.e. the core crimes defined in the Rome Statute (Art. 5-8bis, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, crime of aggression) 3) the principle of complementarity which governs according to the Rome Statute the "ultimate jurisdiction" of the ICC, since it is not sufficient a crime to be within the Court's jurisdiction (according to its specified material, local, personal and temporal jurisdiction), but the State Party must also be unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution (Art. 17§1 (a) ICC Rome Statute). Moreover, beyond the examination of the three central pillars of ICC’s jurisdiction, which are linked with the “positive jurisdiction” of the Court, it was dee ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37695
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37695
ND
37695
Εναλλακτικός τίτλος
The Jurisdiction of the International Criminal Court: the prerequisites for its exercise
Συγγραφέας
Τσιλώνης, Βίκτωρ του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία
Παπαδαμάκης Αδάμ
Μπιτζιλέκης Νικόλαος
Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Κουράκης Νέστωρ
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
οι προϋποθέσεις άσκησης του άρ. 12 ΚΡΔΠΔ; τα θεμελιώδη εγκλήματα του ΔΠΔ; η αρχή της συμπληρωματικότητας,; Ασυλία; Θέματα παραδεκτού; Έλλειψη συνεπειών λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας; Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που προεκτείνουν και εξαιρούν συνάμα τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δυνάμει του 7ου κεφαλαίου του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΚΧΟΗΕ); Γενοκτονία; Γενοκτονία Αρμενίων; Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας; Εγκλήματα πολέμου; Έγκλημα επίθεσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
548 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)