Ακουστική οικολογία πτηνών: σύγκριση ηχοτοπίων και φωνοποιήσεων σε αστικά και μη αστικά περιβάλλοντα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά την επιρροή του ανθρωπογενούς ήχου στη φύση. Από τη στιγμή που το ανθρώπινα παραγόμενο “αποτύπωμα θορύβου” έγινε περισσότερο εμφανές, οι βιολόγοι αναγνώρισαν πως οι πόλεις αλλάζουν το τραγούδι των πουλιών, ή αλλιώς πως τα πουλιά των πόλεων αλλάζουν το τραγούδι τους. Οι παραπάνω δηλώσεις, που αποδίδονται στην ακαδημαϊκή ελίτ του τομέα της βιοακουστικής στάθηκαν ως κίνητρα για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Λέσβου. Οι κύριοι στόχοι της έρευνας είναι, η δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου σχετικά με το θόρυβο, η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ηχοτοπίων από το νησί της Λέσβου (Lesvos Soundscape Project Research Database, LSRPD), η ανάλυση των υποθέσεων για το εάν τα πουλιά σε μικρά νησιωτικά αστικά συγκροτήματα αλλάζουν την τονικότητα τους σε σχέση με τα άτομα του ίδιου είδους που κατοικούν σε δάση, την φυσικό-κεντρική αξιολόγηση του θορύβου σε σχέση με άλλους κοινούς αστικούς ρύπους και τέλος την ανθρωποκεντρική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctorate thesis attempts to find proof on the increasing anthropogenic sonic effect upon nature. Ever since the anthropogenic “noise footprint” became apparent to the world, biologists have identified that cities change the songs of birds or alternatively that city birds have changed their tune. The aforementioned statements, attributed to the academic elite of the field of bioacoustics stood as incentives for the development of this research, which was carried out in Lesvos Island. The main objectives of the current study are the creation of a conceptual framework regarding noise, the creation of a soundscape dataset from Lesvos Island (LSRPD), the analysis of the hypothesis whether birds in small island urban agglomerations change their tune in respect to their forest inhabiting conspecifics, the physico-centric assessment of noise in relation to other “common” urban pollutants and finally the assessment of quietness via an anthropocentric “point of hearing” through the creatio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37683
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37683
ND
37683
Εναλλακτικός τίτλος
Acoustic ecology of avians: soundscape and vocalization comparisons between urban and rural environments
Συγγραφέας
Οικονόμου, Χρήστος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων. Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ματσίνος Ιωάννης
Τρούμπης Ανδρέας
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Ακριώτης Τριαντάφυλλος
Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Ματσούκας Χρήστος
Tscheulin Thomas
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ακουστική οικολογία; Οικοακουστική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
158 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)