Ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης και ανάπτυξη αλγορίθμων μοντελοποίησης και ανάλυσης μαγνητικής συμπεριφοράς συσκευών για επίτευξη μαγνητικής καθαρότητας σε διαστημικές αποστολές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη στοχαστικών αλγορίθμων μοντελοποίησης και ανάλυσης μαγνητικής συμπεριφοράς συσκευών με χρήση σε μελέτες μαγνητικής καθαρότητας σε διαστημικές αποστολές. Επιπλέον, γίνεται μελέτη παραμέτρων σχετικά με τη διαδικασία της μέτρησης του μαγνητικού πεδίου της συσκευής προς μοντελοποίηση (EUT), αφού από το μετρούμενο μαγνητικό πεδίο θα προκύψουν τα ισοδύναμα μοντέλα των συσκευών.Αρχικά, στο κεφάλαιο 1, περιγράφεται η σημασία της μαγνητικής καθαρότητας στις διαστημικές αποστολές με αναφορά σε διαστημικές αποστολές του παρελθόντος όπου έγιναν προσπάθειες να επιτευχτεί. Επιπλέον παρουσιάζονται η διαδικασία και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις καθώς και η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την δημιουργία μοντέλων με ισοδύναμη μαγνητική συμπεριφορά με τον εξοπλισμό των διαστημικών αποστολών.Στο κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η αβεβαιότητα στην διαδικασία μετρήσεων αναλύοντας τα είδη αβεβαιότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis aims at the development of stochastic algorithms for modeling and analyzing the magnetic behavior of equipment for magnetic cleanliness study in space missions. Additionally, several parameters of the magnetic field’s measuring procedure of Equipment under test (EUT) is studied, since the modeling of an EUT is based on the measured magnetic field it produces.At first, in chapter 1, the importance of the magnetic cleanliness in space missions is explained with reference to older space missions where it was attempted. Moreover, the procedure and the equipment that is been used for magnetic field measurements in certified facilities are presented along with the approach used for extracting models with equivalent magnetic behavior to the EUTs in a spacecraft.In chapter 2 the uncertainty in the measuring process is presented, analyzing its 2 types and the way to approach and calculate them with an indicative application of identifying uncertainty factors in the measur ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37631
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37631
ND
37631
Εναλλακτικός τίτλος
Development of measuring methods and development of algorithms for modeling and analyzing the magnetic behavior of equipment for achieving magnetic cleanliness in space missions
Συγγραφέας
Κακαράκης, Σαράντης-Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Καψάλης Χρήστος
Κωττής Παναγιώτης
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Φικιώρης Γεώργιος
Κακλαμάνη Δήμητρα-Θεοδώρα
Ασκούνης Δημήτριος
Τίγκελης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Μαγνητική καθαρότητα; Μοντελοποίηση με πολλαπλά δίπολα; Αβεβαιότητα μετρήσεων; Γενετικοί αλγόριθμοι; Βελτιστοποίηση σμήνους μονάδων; Μαγνητικό δίπολο; Μαγνητικό τετράπολο; Βαθμονόμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
143 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)