Προσδιοριστικοί παράγοντες μακροοικονομικών ανισορροπιών στις οικονομίες της ευρωζώνης: η περίπτωση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) & το πλαίσιο ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού νότου

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων που έχουν οδηγήσει στην διεύρυνση των Μακροοικονομικών και Κοινωνικών ανισορροπιών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης (Ευρώ (€) Βορρά-Νότου), με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση και ανάλυση των ΙΤΣ και στην αξιολόγηση του πλαισίου Ανταγωνιστικότητας στον Ευρώ (€) Νότο. Η διάρθρωση της μελέτης συγκροτείται σε τρία Μέρη και περιγράφεται ως εξής: Στο θεματικό πεδίο της ανάλυσης του Θεωρητικού πλαισίου, στο Γενικό Μέρος I, διενεργείται μια ιστορική ανασκόπηση των κυριότερων εξωγενών μετασχηματισμών που επηρέασαν το Ανταγωνιστικό περιβάλλον της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Οικονομίας και πιο συγκεκριμένα, την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ολοκλήρωσης, εξαιτίας των θεμελιωδών τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτικών, και εποπτικών αλλαγών, με συνέπεια τις επιπτώσεις της Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης και της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Εμπορικής ολοκλήρωσης. Αναλύεται, η αλληλεξα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the current study is to scrutinize the main determining factors that have led to the expansion of macroeconomic and social imbalances between the Eurozone member states (Euro (€) North-South), with particular emphasis on the examination and analysis of the current account balances and the evaluation of the Euro (€) South Competitiveness framework. The structure of the study consists of three parts and is described as follows: In the subject field of the theoretical framework analysis, in General Part I, a historical overview is carried out concerning the main exogenous transformations which have affected the competitive environment of the World and European economy and more specifically, the deepening of the European economic integration, because of fundamental technological, economic, political, and regulatory changes, leading to the Economic Globalization and International financial and Trade integration impacts. The interdependent nature of the European system, as wel ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37205
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37205
ND
37205
Εναλλακτικός τίτλος
Determinants factors of the macroeconomic imbalances in the eurozone economies: the case of the Current Account Balance (CAB) & the framework of competitiveness in the european south economies
Συγγραφέας
Ταμουραντζής, Ασημάκης του Ιωάννης
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Παπάζογλου Χρήστος
Μαστρογιάννης Αναστάσιος
Σιδέρης Δημήτριος
Παντελίδης Παντελής
Σκλιάς Παντελής
Κότιος Άγγελος
Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωζώνη; Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών; Ανταγωνιστικότητα; Οικονομική αποτελεσματικότητα; Κοινωνική δικαιοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
367 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)