Αξιολόγηση μετρικής μεθόδου εκτίμησης της ηλικίας από δόντια του πρόσθιου οδοντικού φραγμού σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού

Περίληψη

Η εκτίμηση της ηλικίας θεωρείται μείζονος σημασίας κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης ανθρώπινων υπολειμμάτων. Οι Lamendin και συν. (1992), πρότειναν μια μέθοδο εκτίμησης της ηλικίας, χρησιμοποιώντας τη διαύγαση του ακρορριζίου και τη ζώνη υφίζησης του περιοδοντίου. Παραλλαγή της μεθόδου αποτελούν οι εξισώσεις που αναπτύχθηκαν κατά φύλο και φυλετική ομάδα από τους Prince και Ubelaker (2002). Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη και αξιολόγηση των δυο αυτών μεθόδων σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού, καθώς και η επαναξιολόγηση των προτεινόμενων μετρήσεων, με σκοπό την ανάπτυξη νέων, πιο αξιόπιστων εξισώσεων εκτίμησης της ηλικίας. Συνολικά εξετάστηκαν 1.436 μονόρριζα δόντια της άνω και κάτω γνάθου, τα οποία προήλθαν από σύγχρονο σκελετικό υλικό 306 ενήλικων ατόμων. Ελήφθησαν το μήκος της ρίζας, το πλάτος της ζώνης υφίζησης του περιοδοντίου και το μήκος της διαύγασης του ακρορριζίου. Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση με την ηλικία. Από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψαν διαφορές μεταξύ τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Age-at-death is an essential biological parameter necessary for the identification of human remains. Lamendin et al. (1992) proposed a modified aging method based on translucency of the tooth root and periodontosis. In 2002, Prince and Ubelaker evaluated this technique and created specific formulas by sex and ancestry. The aims of this study are to test and compare the accuracy of these methods in a modern Greek skeletal sample and to develop new specific formulas, for each tooth type and sex. In total, 1436 single-rooted teeth from 306 adult individuals were examined. Maximum root height, periodontosis and root translucency height were measured on each upper and lower tooth. Significant positive correlation with age was observed for the measurements of periodontosis and root translucency. There are significant differences in tooth measurements between the two sexes, which influence the applicability of the method. Estimation is precise and accurate mainly in middle aged individuals ( ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37183
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37183
ND
37183
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of a dental method for the estimation of age at death using the anterior teeth from a modern Greek population sample
Συγγραφέας
Ζορμπά, Ελένη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μωραϊτης Κωνσταντίνος
Σπηλιοπούλου Χάϊδω
Γούτας Νικόλαος
Νικοπούλου-Καραγιάννη Αικατερίνη
Πιάγκου Μαρία
Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα
Μητσέα Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δικαστική ανθρωπολογία; Εκτίμηση ηλικίας; Ταυτοποίηση; Δόντια; Σκελετικό υλικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
375 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)