Φυτοχημική μελέτη και έλεγχος βιολογικής δράσης του είδους Staehelina uniflosculosa Sibth. & Sm. της οικογένειας Asteraceae

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την απομόνωση και τον προσδιορισμό της δομής των δευτερογενών μεταβολιτών του φυτού Staehelina uniflosculosa της οικογένειας Asteraceae, κυρίως σεσκιτερπενίων και φαινολικών συστατικών καθώς και τον έλεγχο αυτών σε βιολογικές δράσεις. Μετά από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι για το γένος Staehelina ελάχιστες δημοσιεύσεις έχουν γίνει, ενώ το είδος S. uniflosculosa δεν έχει μελετηθεί στο παρελθόν. Δεδομένου ότι το φυτό ανήκει στην οικογένεια Asteraceae αναμένεται σε αυτό η παρουσία σεσκιτερπενικών λακτονών, καθώς το 95% αυτής της κατηγορίας φυσικών προϊόντων έχει απομονωθεί από φυτά αυτής της οικογένειας. Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες μέθοδοι παραλαβής αυτών των ουσιών, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Τα προϊόντα του τύπου αυτού είναι σημαντικοί χημειοταξινομικοί δείκτες, και συμβάλλουν στη συστηματική ταξινόμηση των φυτών. Επίσης, παρουσιάζουν και φαρμακολογικό ενδιαφέρον. Oι σεσκιτερπενικές λακτόνες και κυρίως όσες έχουν σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present study is the isolation and identification of secondary metabolites of the plant Staehelina uniflosculosa of the family Asteraceae, mainly sesquiterpene and phenolics substances with bioactivity. After an extensive literature research on the genus Staehelina, found that for the genus Staehelina few publications have been made, and more specifically the species S. uniflosculosa had not been studied previously. Since the plant belongs to the family Asteraceae is expected to be present sesquiterpene lactones (95% of this class of natural products isolated from plants of family Asteraceae), and therefore followed the appropriate methods for the isolation, according to the literature. The products of this type are important chemotaxonomic indicators and contribute to the systematic classification of plants. Also, they represent pharmacological interest. Sesquiterpene lactones, which in their molecule have the structure of α-methylene-γ-lactone, have been studied ab ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37136
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37136
ND
37136
Εναλλακτικός τίτλος
Phytochemical analysis and biological evaluation of Staehelina uniflosculosa Sibth. & Sm. (Asteraceae)
Συγγραφέας
Λαζανάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακογνωσίας - Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας
Εξεταστική επιτροπή
Λάζαρη Διαμάντω
Κοκκάλου Ευγένιος-Κωνσταντίνος
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα
Δημόπουλος Βασίλειος
Σκαλτσά Ελένη
Καριώτη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σεσκιτερπενικές λακτόνες; Αντιοξειδωτική δράση; Ακετυλοχολινεστεράση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)