Η εικόνα της γυναίκας στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο από το 1995 έως σήμερα

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διενεργείται στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο από το 1995 έως σήμερα. Πρόκειται για μία συγκριτική μελέτη, στόχος της οποίας είναι η εξέταση του τρόπου παρουσίασης και προβολής της γυναικείας εικόνας στα συγκεκριμένα διδακτικά βιβλία, τόσο στη βάση μίας παιδαγωγικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης, όσο και στη χριστιανική της θεώρηση, όπως αυτή αρθρώθηκε μέσα από το λόγο του ευαγγελίου με τη ζωή, τη στάση και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά και με την αποστολική ρήση που απορρίπτει κάθε είδους φυλετική, κοινωνική, πολιτισμική, ταξική ή έμφυλη ανισότητα.Η μέθοδος που θεωρήθηκε προσφορότερη για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, είναι η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία διέπεται από τα βασικά χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας, της συστηματικότητας, της γενίκευσης, της ποσοτικοποίησης και της ποιοτικής ανάλυσης.Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν τα εγχειρίδια των Θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου των τεσσάρων (4) τάξε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is based on the analysis of primary education religious textbooks topic covering the period from 1995 to present day. This comparative study aims at examining the image of woman as it is portrayed in and promoted by the said textbooks both from a pedagogical and sociological approach as well as from the point of view of Christianity, as testified in Jesus Christ’s life, teaching and stance and conveyed to us by the Gospel. It is also the result of the Apostles’ teachings, which reject any racial, social, cultural, class or gender inequality.Content analysis has been considered the preferred method for this research because it is based on the principles of objectivity, consistency, generalization, quantification and qualification.The corpus of the research consisted on the following Greek textbooks: Grade 3, Grade 4, Grade 5 and Grade 6 Religious education textbooks. These publications are divided into two chronological periods: the first runs from 1995 to 2006 whereas t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36940
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36940
ND
36940
Εναλλακτικός τίτλος
The image of women in the religious education textbooks for primary schools from 1995 to date
Συγγραφέας
Καψοκαβάδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κογκούλης Ιωάννης
Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος
Παπασταμάτης Αδαμάντιος
Ρεράκης Ηρακλής
Δημάση Μαρία
Ράντζου Μαρία
Στογιαννίδης Αθαάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Γυναικεία εικόνα; Έμφυλη ισότητα; Στερεοτυπικοί ρόλοι; Ποσοτικά-αριθμητικά στοιχεία; Στάση και διδασκαλία Ιησού Χριστού; Ευαγγελικός λόγος; Γυναικεία πρόσωπα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Παράδοση; Γυναικείο φύλο στο σύγχρονο Ορθόδοξο εκκλησιαστικό γίγνεσθαι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
352 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)