Αποδοτική επεξεργασία ερωτημάτων σε κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής χρησιμοποιήθηκε εκτενώς η Κατανεμημένη Δομή ART (Autonomous Range Tree) η οποία αποτέλεσε την βάση για την υλοποίηση μίας σειράς αποδοτικών συστημάτων κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων σε ποικίλα πεδία εφαρμογών, όπως: εξομοιωτές μέτρησης της απόδοσης διαφορετικών αλγορίθμων κατανεμημένης δόμησης (P2P Infrastructures or overlays), διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων σε υποδομές ανταλλαγής προστατευμένου ψηφιακού υλικού, διαχείριση δεδομένων που αναπαριστούν επίπεδα ενέργειας σε δίκτυα αισθητήρων και διαχείριση χώρο-χρονικών δεδομένων που αναπαριστούν τροχιές κινούμενων αντικειμένων στο επίπεδο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this PhD dissertation, the Distributed Structure ART (Autonomous Range Tree) was extensively used as the basis for the implementation of a series of efficient Distributed Data Management Systems in a variety of application domains, such as: Performance Measurement Simulators of Distributed Layout Algorithms (P2P Infrastructures or overlays), digital rights management on protected digital content sharing infrastructures, data management that represent energy levels in sensor networks and management space-time data representing trajectories of moving objects on the plane.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36705
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36705
ND
36705
Εναλλακτικός τίτλος
Efficient query processing in distributed database systems
Συγγραφέας
Πανάρετος, Αλέξανδρος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιούτας Σπυρίδων
Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Τσακαλίδης Αθανάσιος
Γαροφαλάκης Ιωάννης
Ανδρόνικος Θεόδωρος
Στεφανιδάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων; Αποδοτική επεξεργασία ερωτημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)