Επενδυτικές αποφάσεις των κατασκευαστικών και real estate επιχειρήσεων διαχείρισης ακινήτων: χωρική ανάλυση και κεφαλαιακή διάρθρωση

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και η διερεύνηση των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την επιλογή της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ακινήτων και στον κατασκευαστικό τομέα κατά τη χρονική περίοδο 2005 -2010. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται αν οι επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων (διαχείρισης ακινήτων και κατασκευαστικών), σχετικά με τον τρόπο άντλησης κεφαλαίων, συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις επικρατέστερες θεωρίες της χρηματοοικονομικής επιστήμης, ξεκινώντας με τη θεωρία των Modigliani και Miller (1958). Στη συνέχεια, η έρευνα, βασιζόμενη στη μεθοδολογία των Rajan και Zingales (1995), προσπαθεί να προσδιορίσει τους κυριότερους μικροοικονομικούς (κερδοφορία, χρηματοοικονομικός κίνδυνος, συνολικά κεφάλαια, κτλ) και μακροοικονομικούς παράγοντες (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, πληθωρισμός, ανεργία, κτλ) που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the determinants of the capital structure of construction firms and real estate investment trusts (REITs) across the world and explores whether this structure is characterized by any common factors utilizing a dataset for the period 2005 - 2010.More particularly, the main research question is whether the investment decisions of construction sector firms and real estate investment trusts are behaving according to principal financial analysis theories, for instance the theory of Modigliani and Miller or Rajan and Zingale.In this analysis both microeconomic and macroeconomic factors affecting the financial management of real estate firms are identified. The microeconomic variables examined in the analysis include tangibility, size of the company, growth opportunities of the firm, assets turnover determinants; the macroeconomic variables include Gross Domestic Product, inflation, long-term interest rates, etc.The econometric analysis employs paned data techniques, usin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36438
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36438
ND
36438
Εναλλακτικός τίτλος
Investment decisions of construction firms and real estate investment trusts: spatial and capital structure analysis
Συγγραφέας
Φειδάκης, Ανδρέας του Γεώργιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ροβολής Αντώνιος
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
Αρβανιτίδης Πασχάλης
Σπηλιώτη Στέλλα
Λιάπης Κων/νος
Καραγάνης Αναστάσιος
Φίλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Κεφαλαιακή διάρθρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
274 , πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)