Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κατά τον Ι. Χρυσόστομο και τους κόπτες εκκλησιαστικούς συγγραφείς από το Ι' αιώνα και εξής

Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει τίτλο: « Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κατά τον ι. Χρυσόστομο και τους Κόπτες εκκλησιαστικούς συγγραφείς από τον Ι΄ αιώνα και εξής». Με το θέμα αυτό συνδέονται πολλά ερωτήματα και δύσκολα ερμηνευτικά προβλήματα, στη λύση των οποίων συνέβαλαν οι Κόπτες εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες, ακολουθώντας τα χνάρια των πατέρων της Εκκλησίας. Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι: α) η ιστορική αφετηρία της γενεαλόγησης γενικά, β) οι πηγές της γενεαλογίας γ) η σκοπιμότητα της τοποθέτησης της γενεαλογίας στην αρχή του ευαγγελίου του Ματθαίου, δ) ο λόγος της διαίρεσης της γενεαλογίας σε τρεις δεκατετράδες γενεών, ε) η μη συνέπεια της αρίθμησης στη δεύτερη δεκατετράδα, στ) η απουσία κάποιων βασιλέων από τη δεύτερη δεκατετράδα, ζ) η παρουσία στον κατάλογο επιλήψιμων προσώπων και κυρίως γυναικών κ.λπ. Τα επί μέρους συμπεράσματα της λεπτομερούς ανάλυσης του θέματος της παρούσας διατριβής μπορούμε να συνοψίσουμε ως εξής: 1) Οι κόπτες εκκλησιαστικο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is entitled: "The genealogy of Jesus Christ in Matthew's Gospel in John Chrysostom and the Coptic church writers from the I century onwards." With this issue are many questions and difficult problems of interpretation, the solution of which contributed Coptic church fathers and writers, following in the footsteps of the Fathers of the Church.Some of these problems are: a) the historical starting point genealogisis general, b) the sources of lineage c) the appropriateness of the placement of the lineage at the beginning of the gospel of Matthew, d) reason for the split in the lineage dekatetrades three generations e) not result in the second count dekatetrada, f) the absence of some kings of the second dekatetrada, g) the presence on the list reprehensible persons, particularly women,etc. The individual findings of the detailed analysis of the topic of this thesis canbe summarized as follows:Some of these problems are: a) the historical starting point genealogisis general, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36164
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36164
ND
36164
Εναλλακτικός τίτλος
The genealogy of Jesus Christ in Mathew's Gospel in John Chrysostom and the coptic church writers from the tenth century onwards
Συγγραφέας
Gerges, Markos-Morgan (Father's name: Nashed)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σκιαδαρέσης Ιωάννης
Βασιλειάδης Πέτρος
Μαρτζέλος Γεώργιος
Κωνσταντίνου Μελέτιος
Ατματζίδης Χαράλαμπος
Σκαλτσής Παναγιώτης
Γδιουδής Γ.
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Γενεαλογία; Χριστός, Ιησούς; Χρυσόστομος, Ιωάννης; Κόπτες; Εκκλησιαστικοί συγγραφείς; Πατέρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
285 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)