Μελέτη με μοριακές τεχνικές του ρόλου του μικροβιακού γενετικού υλικού (μικροβίων - ιών - μυκήτων) στην παθογένεση των πολυπόδων της μύτης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η εκτίμηση της παρουσίας γενετικού υλικού διαφόρων μικροβιακών παραγόντων όπως ερπητοιών (HHV: HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6), διαφόρων υποτύπων του ιού του ανθρώπινου θηλώματος HPV (high-risk - υποτύποι 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) και low-risk - υποτύποι 6, 11, Mycoplasma pneumoniae και Chlamydophila pneumoniae σε δείγματα ιστών από ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες καθώς και σε υγιείς μάρτυρες, με σκοπό να εκτιμηθεί ο πιθανός ρόλος των εν λόγω παθογόνων στην παθογένεια της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες. Χρησιμοποιήθηκε η υψηλής ευαισθησίας ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (quantitive Real Time PCR). Τα αποτελέσματα της μελέτης συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι EBV και HHV-6 DNA ανιχνεύεται σε δείγματα ασθενών με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολυπόδες, χωρίς όμως στατιστι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was to evaluate the presence of genetic material of various microbial agents, such as Herpes Viruses (HHV: HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6), various subtypes of Human Papilloma Virus HPV (high-risk - subtypes 16, 18, 31 , 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) and low-risk - subtypes 6, 11, Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae in tissue samples from patients with Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps and in healthy controls, in order to assess the potential role of these pathogens in the pathogenesis of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps.The method used was the high-sensitivity quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction (quantitive Real Time PCR). The study results were compared with those of the existing literature.The data of this study indicate that EBV and HHV-6 DNA were detected in samples of patients with Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps, but without statistically significant difference from that in the control group of ind ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36076
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36076
ND
36076
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the role of microbial genetic material in the pathogenesis of nasal polyposis with the use of molecular techniques
Συγγραφέας
Ιωαννίδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πετεινάκη Ευθυμία
Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος
Σκουλάκης Χαράλαμπος
Μπιζάκης Ιωάννης
Χατζηϊωάννου Ιωάννης
Γερμενής Αναστάσιος
Σπελέτας Ματθαίος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ρινικοί πολύποδες; Χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες; Μοριακές τεχνικές; Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης; Ερπητοϊοί; Ιός ανθρώπινου θηλώματος; Μυκόπλασμα πνευμονίας; Χλαμύδια πνευμονίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
110 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)