Καταγραφή και παρακολούθηση της ευαισθητοποίησης και της αλλεργίας στο δηλητήριο της μέλισσας σε πληθυσμό Ελλήνων μελισσοκόμων

Περίληψη

Η συχνότητα των αλλεργικών αντιδράσεων από νυγμούς μέλισσας στουςμελισσοκόμους ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα, ενώ δεν υπάρχουν δεδομέναπου αφορούν ειδικά στον Ελλαδικό χώρο.Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας της αλλεργίας και τηςευαισθητοποίησης στο δηλητήριο της μέλισσας (HBV) και η ταυτοποίηση πιθανώνπαραγόντων κινδύνου. ∆ευτερεύων στόχος ήταν η διερεύνηση της πιθανήςσυσχέτισης των κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων με την εμφάνιση ανοχής στο HBVσε αλλεργικούς μελισσοκόμους.Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις και συμπεριλήφθηκαν μέλημελισσοκομικών συνεταιρισμών από τη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα. Κατά την πρώτηεπίσκεψη, οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με: (α) ερωτηματολόγιο που αφορούσεδημογραφικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες για τη μελισσοκομική δραστηριότητα,συμπτωματολογία μετά από φυσικούς νυγμούς και στοιχεία του ατομικούαναμνηστικού, (β) δερματικές δοκιμασίες νυγμού (∆∆Ν) και ενδοδερμικές δοκιμασίες(Ε∆) με κεκαθαρμένο εκχύλισμα HBV, (γ) αιμοληψία για τον προ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The frequency of allergic reactions to bee stings (BS) in beekeepers variesconsiderably between countries. Since no related data for Greek beekeepers wereavailable, this study aimed to record the frequency of allergy and sensitization tohoney bee venom (HBV) and to identify possible risk factors. A secondary objectivewas to investigate the association of clinical and laboratory parameters with thetoterant phenotype to HBV in beekeepers.The study was conducted in two phases and included members of BeekeepingCooperative Unions from North and South Greece, who attended scheduled Unionmeetings. During the first visit, participants were evaluated by: (a) a questionnaire ondemographic characteristics, beekeeping activities, symptoms after BS and personalmedical history, (b) skin prick tests (SPT) and intradermal tests (ID) with purified HBVextract, (c) blood sampling for the determination of total serum immunoglobulin E(IgE), specific IgE (sIgE-HBV) and IgG4 (sIgG4-HBV) for the HBV, and seru ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35942
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35942
ND
35942
Εναλλακτικός τίτλος
Sensitization and allergy to honey bee venom in Greek beekeepers
Συγγραφέας
Χλίβα, Αικατερίνη του Νικηφόρος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Νοσοκομείου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
Εξεταστική επιτροπή
Τυλιγάδα Αικατερίνη
Σταυριανέας Νικόλαος
Κατούλης Αλέξανδρος
Σιταράς Νικόλαος
Ρηγόπουλος Δημήτριος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Πάντος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αλλεργία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 145 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)