Μελέτη - διερεύνηση της εκπαίδευσης των στελεχών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Περίληψη

Στην εποχή μας, εποχή της οικονομικής και θεσμικής κρίσης, κάθε σύστημα οφείλει να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης των στελεχών της Π.Φ.Υ. Είναι γνωστό ότι σημαντικό στοιχείο στην απόδοση κάθε χώρου αποτελεί η εκπαίδευση, που παρέχεται γι' αυτόν. Επομένως, η προσφορά της Π.Φ.Υ., συναρτάται άμεσα με το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση χρησιμοποιείται μικτή μέθοδος, δηλαδή ένας συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης, με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας των ευρημάτων. Το ποσοτικό μέρος υλοποιείται με ερωτηματολόγιο, που κλήθηκαν να απαντήσουν οι διευθυντές των κέντρων υγείας. Αυτοί είναι εκ του νόμου υπεύθυνοι να ελέγχουν και να βαθμολογούν τους υφισταμένους τους για την προσφορά και την εκπαίδευση τους. Τεκμαίρεται, λοιπόν, ότι είναι ευαισθητοποιημένοι και γνώστες του εν λόγω θέματος. Το ποιοτικό σκέλος υλοποιείται με συνεντεύξεις ατόμων, που διαθέτουν κύρος, επιρροή και κατέχου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In our times, a period of economic and institutional crisis, every system has to prove its effectiveness. The education and vocational training of personnel working in Primary Health Care (P.H.C) is also included in this frame. It is a well-known fact that the most important element upon which effectiveness in various work related environments is dependent on, is the education and prior vocational training that is provided. Therefore, what PHC has to offer is directly linked to the level of the education and adequate training previously provided. The method used in order to make the evaluation is a mixed one. It is a combination of qualitative and quantitative approaches with the ultimate aim of increasing the validity of the findings. The quantitative part is implemented by means of questionnaire which the directors of Health Centers were kindly invited to answer. It is the directors' responsibility, by law, to monitor and evaluate their subordinates for their work performance but als ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35806
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35806
ND
35806
Εναλλακτικός τίτλος
Study - research on education of the primary health care executives
Συγγραφέας
Νικητίδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ορέστης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Τριαρίδης Κωνσταντίνος
Τσαλιγόπουλος Μιλτιάδης
Τοπούζης Φώτιος
Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια
Βιτάλ Βίκτωρ
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μπένος Αλέξιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Εκπαίδευση; Αξιολόγηση; Εκπαιδευτική αξιολόγηση; Διοίκηση υπηρεσιών υγείας; Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; Πολιτική υγείας; Εκπαιδευτική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
550 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)