Μελέτη των αλλοιώσεων της ψωριασικής ονυχίας και συσχέτιση της ειδικής κλίμακας βαρύτητας με δείκτες φλεγμονής

Περίληψη

Η ψωρίαση μπορεί να προσβάλλει το δέρμα, τις αρθρώσεις και τα νύχια. Η ψωριασική ονυχία σχετίζεται με βαρύτερη μορφή ψωρίασης και με σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Οι παράγοντες TNF-α, IL-12/23 p40 και IL-17 παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ψωρίασης. Για το λόγο αυτό, πολλές νέες θεραπείες στοχεύουν σε αυτούς ή σε υποδοχείς τους. Αρχικός στόχος ήταν η μελέτη των αλλοιώσεων της ψωριασικής ονυχίας και συσχέτισή τους με δημογραφικές και κλινικές παραμέτρους. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν άτομα που έπασχαν από οποιαδήποτε μορφή ψωρίασης, και δεν είχαν λάβει συστηματική αντιψωριασική ή ορισμένη τοπική θεραπεία έναντι της ψωριασικής τους ονυχίας για τουλάχιστον ένα έτος. Το 67% των ασθενών παρουσίαζε ψωριασική ονυχία. Η συχνότερα παρατηρούμενη αλλοίωση ήταν η σταγόνα ελαίου, ενώ ακολούθησαν η ονυχόλυση και τα βοθρία. Καμία από τις συμμεταβλητές (ηλικία, φύλο, ηλικία εμφάνισης της ψωρίασης, διάρκεια της ψωρίασης, ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού και συμμετοχή των αρθρώσεων) δε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Psoriasis affects the skin, joints and nails. Nail psoriasis is associated with higher disease severity and quality of life impairment. TNF-α, IL-12/23 p40, and IL-17 play an important role in the pathogenesis of psoriasis. Our initial aim was to study the presence of nail involvement in patients with psoriasis, its characteristics and its possible correlations. Psoriatic patients, who suffered from any type of skin psoriasis and had not received any systematic antipsoriatic treatment or any topical treatment against nail psoriasis for at least a year, were recruited. Nail psoriasis was present in 67% of patients. The most common nail psoriasis feature was oil drop, followed by onycholysis and pitting. None of the covariates (age, gender, age at onset of psoriasis, skin psoriasis duration, psoriasis type, joint involvement and family history of psoriasis) were significant in predicting nail psoriasis indicating that nail psoriasis may evolve independently. Moreover, we aimed to evaluat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35565
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35565
ND
35565
Εναλλακτικός τίτλος
Detailed study of psoriatic nail features and detection of possible correlation between nail psoriasis severity index (NAPSI) and indicators of inflammation
Συγγραφέας
Κυριάκου, Αικατερίνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σωτηριάδης Δημήτριος
Πατσατσή Αικατερίνη
Βυζαντιάδης Τιμολέων-Αχιλλέας
Γαρύφαλλος Αλέξανδρος-Αναστάσιος
Μαλισιόβας Νικόλαος
Δούμα Στέλλα
Καλαμπαλίκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ψωρίαση; Ονυχία; Βιολογικοί παράγοντες; Δείκτες φλεγμονής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
102 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)