Συγκριτική μελέτη του χειρισμού των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων από τη σκοπιά της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας

Περίληψη

Με τη παρούσα μελέτη εξετάσαμε τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν μια επιχείρηση σε μια απόφαση συγχώνευσης , το νομικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία συγχώνευσης και εξα-γοράς επιχειρήσεων, με βάση τόσο την Ελληνική όσο και τη Διεθνή Νομοθεσία και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Η μελέτη χωρίζεται σε τρία στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, προσεγγίσαμε εννοιολογικά τις Σ & Ε, καταγράψαμε τους τρόπους ανάπτυξης των εταιρειών και επισημάναμε την σπουδαιό-τητα και τα είδη Σ & Ε. Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή του φαινομένου των Σ & Ε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές ε-πίπεδο, εξετάστηκαν τα κίνητρα, οι τρόποι αποφυγής, οι προϋπο-θέσεις και οι ανασταλτικοί παράγοντες για την υλοποίηση των Σ & Ε. Στην συνέχεια, μελετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των Σ & Ε στην Ελλάδα. Καταγράφηκαν αναλυτικά τόσο οι εκ του νόμου οριζόμενες διαδικασίες όσο και οι λογιστικές διαδικασίες συγχώνευσης για όλες τις μορφές συγχωνεύσεων. Στο επόμενο στάδιο, εξετάστηκαν οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study we examined the reasons that can lead a company in a merger decision, the legal framework governing the merger and acquisitions, according to both the Greek and International Law and the results achieved on the undertakings concerned. The study was divided into three stages. In the first stage, we approached conceptual M & Α, we recorded how development companies and highlighted the importance and types of M & A. After a brief historical overview of the phenomenon of M & A, both in Greece and internationally, we examined the motivations, ways of avoiding, conditions and inhibiting factors for the implementation of M & A. Then, we studied the institutional context of M & A in Greece. We recorded in detail both legally defined procedures and accounting merger procedures for all types of mergers. In the next stage, we examined the methods for assessing the value of the company and the basic process governing M & A companies under the accounting science.In the last ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35313
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35313
ND
35313
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of the management of mergers in terms of greek and international law
Συγγραφέας
Ταμπουρατζή, Ευθαλία (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκη Ελένη
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βασιλείου Δημήτριος
Ηρειώτης Νικόλαος
Ζούντα Στέλλα
Μπάλιος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συχωνεύσεις; Εξαγορές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
245 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)