Διερεύνηση της εμπλοκής γονιδιακών πολυμορφισμών στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ψωρίασης

Περίληψη

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα, ερυθηματολεπιδώδης, φλεγμονώδης δερματοπάθεια με γενετικό υπόβαθρο. Η νόσος εμφανίζεται στο 2-3% του πληθυσμού παγκοσμίως και παρά το γεγονός ότι είναι σπανίως απειλητική για τη ζωή των ασθενών, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της εμπλοκής γονιδιακών πολυμορφισμών στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ψωρίασης. Ως γονιδιακός πολυμορφισμός ορίζεται η εντός ενός πληθυσμού ύπαρξη πολλαπλών αλληλομόρφων σε έναν γενετικό τόπο, όπου τουλάχιστον δύο αλληλόμορφα εμφανίζονται με συχνότητες μεγαλύτερες του 1%. Τα γονίδια τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενο της έρευνάς μας ήταν τα Notch2 και Notch4, που ανήκουν στην οικογένεια των γονιδίων Notch (κωδικοποιούν πρωτεϊνικούς υποδοχείς που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι Notch), και το γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Ε (ApoE). Μέχρι και 305 ασθενείς που πάσχουν από κοινή ψωρίαση (psoriasis vulgaris) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη και γενοτυπήθηκαν είτε με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Psoriasis is a chronic, recurrent, inflammatory skin disease, characterized by erythematous scales and is dependent on genetic factors triggered by environmental factors. It affects about 2-3% of the population worldwide. Despite the fact that psoriasis is rarely life-threatening, it has a significant negative impact on patients’ quality of life. The purpose of this study was to explore the implication of gene polymorphisms in pathogenetic mechanisms of psoriasis. Genetic polymorphism is the occurrence in the same population of two or more alleles at one locus, each with appreciable frequency >1%. We investigated the Notch2 and Notch4 genes (they encode the Notch receptors of the Notch signaling pathway) and the ApoE gene. Up to 305 patients suffering from psoriasis vulgaris were included in the study, genotyped by either real time quantitative PCR or PCR-RFLP. Regarding the Notch2 gene polymorphism, we observed statistically significant predominance of T/C genotype in male patients (p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35188
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35188
ND
35188
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring the implication of gene polymorphisms in pathogenetic mechanisms of psoriasis
Συγγραφέας
Μιχαηλίδης, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Μιλτιάδης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βελετζά Σταυρούλα
Καρπούζης Αντώνιος
Τέντες Ιωάννης
Κορτσάρης Αλέξανδρος
Τρυψιάνης Γρηγόριος
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Τράγκα Θεώνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ψωρίαση; Κατά πλάκας ψωρίαση; Κοινή ψωρίαση; Γενετική της ψωρίασης; Γονιδιακοί πολυμορφισμοί στην ψωρίαση; Πολυμορφισμός του γονιδίου Notch2; Πολυμορφισμοί του γονιδίου Notch4; Απολιποπρωτεΐνη Ε; Σηματοδοτικό μονοπάτι Notch; Notch1; Notch2; Notch3; Notch4; Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης; Ψωρίαση σε θήλεις; Ψωρίαση σε άρρενες; Κοινή ψωρίαση πρώιμης έναρξης; Κοινή ψωρίαση όψιμης έναρξης; Συγκριτική ποσοτικοποίηση; Επίπεδα mRNA; Ελληνικός πληθυσμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
196 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)