Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην αξία των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς εξελίξεις κατέδειξαν την αλληλένδετη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας μεταξύ των χωρών. Αναταράξεις που οδήγησαν σε κρίσεις υφέσεις και επανακάμψεις, κατέστησαν απαραίτητη την πλήρη αποκάλυψη της πηγής του πλούτου των επιχειρήσεων. Στην σύγχρονη οικονομία, το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε επιχείρησης, το παρέχει η άυλη περιουσία της, για την οποία οι μέτοχοι και οι επενδυτές πρέπει να αποκτούν πλήρη γνώση, για αυτό και η επιχείρηση, πρέπει να υπακούει σε διεθνείς κανόνες καταγραφής και αποκάλυψης της περιουσίας προκειμένου να είναι κοινή και συγκρίσιμη η καταγραφή αυτήν. Η παρούσα διατριβή, επικεντρώνεται στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και στην προσπάθεια αξιολόγησης των κριτηρίων με βάση τα οποία, οι επενδυτές αξιολογούν την αξία της κάθε επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτόν συλλέχθηκαν στοιχεία από το Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), για την περίοδο που καλύπτει μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years, international developments have highlighted the interconnected functioning of the global economy among countries. Turbulence that led to crises and recovery, made it necessary to full disclosure of the source of wealth business. In the modern economy, the main comparative advantage of each company, provides the intangible property to which shareholders and investors should obtain full knowledge, for it and the business, must obey international standards for recording and disclosure of property in order to be shared and comparable recording this. This thesis focuses on the research and development costs and effort evaluating the criteria based on which investors assess the value of any business. For this purpose it was collected items from the Athens Stock Exchange (Ase), for the period covering after the mandatory adoption of international accounting standards by the greek listed companies until 2012. With the help of models of Sougiannis (1994) and Bushee (1998), atte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34991
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34991
ND
34991
Εναλλακτικός τίτλος
Empirical research of the effect of research and development expenses in the market value of the greek listed companies in the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας
Γκίνογλου, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Λαζαρίδης Ιωάννης
Νεγκάκης Χρήστος
Νούλας Αθανάσιος
Σπαθής Χαράλαμπος
Κουσενίδης Δημήτριος
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Έρευνα κι ανάπτυξη; Λογιστική; Άυλα περιουσιακά στοιχεία; Αγοραία αξία; Φορολογία; Υπολειμματικό εισόδημα; Φοροαποφυγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 114 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)