Το προφίλ του έλληνα εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η επίδραση στο έργο του: θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ποσοτικής έρευνας, μεθόδου επισκόπησης πεδίου, υπήρξε η διερεύνηση του προφίλ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς αυτό επηρεάζει το έργο του, η οποία έγινε με τη χρήση γραπτού ερωτηματολογίου 50 κλειστών ερωτήσεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 312 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2012-2013 σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές περιφέρειες Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από την ανάλυση και την επεξεργασία των απαντήσεων, η οποία έγινε με το πρόγραμμα SPSS for Windows, σκιαγραφείται το προφίλ των ενηλίκων εκπαιδευτικών ηλικίας 46 – 50 χρόνων, με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας (21 – 25), στην πλειονότητά τους γυναικείου φύλου, οι οποίοι διορίστηκαν μέσω της επετηρίδας, χαμηλής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, κάτοχοι βασικού πτυχίου παιδαγωγικής ακαδημίας, προερχόμενοι κυρίως από αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές. Υπάρχουν επίσης αρκετοί νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίστηκαν μέσω της διαδικασία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this quantitative survey, of method field research, was to investigate the profile of Greek teachers in primary schools and how this profile affects their work. This was achieved using a written questionnaire including 50 close-ended questions. The sample of this survey consisted of 312 teachers, who were serving in primary schools in the educational districts of Eastern and Western Thessaloniki, during the school year 2012-2013. After analyzing and processing the answers of the sample, which was done using the SPSS software package for Windows, the profile outlined is that of adult teachers aged between 46 and 50 years old, having many years of previous work experience (21-25), female in their majority, appointed through a service list, coming from low socioeconomic origin, holders of a bachelor’s degree in Education, coming mostly from rural or semi-urban areas. There are several young teachers as well, who have been appointed after having passed successfully the exa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34936
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34936
ND
34936
Εναλλακτικός τίτλος
The profile of greek teacher in primary schools and how this affects his work: theoretical analysis and empirical investigation
Συγγραφέας
Συμεωνίδου, Άννα του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηδήμου Δημήτριος
Κελπανίδης Μιχάλης
Μπίκος Κωνσταντίνος
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Ταρατόρη Ελένη
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Στραβάκου Πελαγία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Προφίλ εκπαιδευτικού; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Έργο εκπαιδευτικού; Φύλο; Τόπος καταγωγής; Κοινωνικοοικονομική προέλευση; Παιδαγωγική κατάρτιση; Μετεκπαίδευση; Επιμόρφωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
287 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)