Διερεύνηση της πολυδραστηριότητας στον αγροτικό τομέα

Περίληψη

Η πολυδραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης, αποτελεί στρατηγική επιβίωσης των αγροτικών νοικοκυριών. Διαφορετικές μορφές έκφρασης της πολυδραστηριότητας αντικατοπτρίζουν διαφορετικές συνθήκες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές) τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε επίπεδο περιοχής. Το φαινόμενο της πολυδραστηριότητας αποτελεί πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία, η οποία εμπερικλείει τις έννοιες της δραστηριότητας, του εισοδήματος και της ταυτοποίησης. Περιγράφεται με τη χρησιμοποίηση των όρων : γεωργική και εξωγεωργική απασχόληση, μονοδραστήριο και πολυδραστήριο αγροτικό νοικοκυριό. Έρευνες, έδειξαν ότι το είδος της εξωγεωργικής απασχόλησης και επομένως οι πηγές εξωγεωργικού εισοδήματος ποικίλουν μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των αγροτικών νοικοκυριών. Πιο συγκεκριμένα, ατομικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού (μέλη νοικοκυριού), σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες (κοιν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pluriactivity, which contributes to the objectives of rural development, is a survival strategy of rural households. Different forms of expression from Pluriactive households reflect different conditions (economic, social, cultural)at the household level and at area level. Pluriactivity is complicated and complex process, which encompasses the concepts of activity, income and identification. Described using the terms of agricultural and non agricultural employment, monoactive and pluriactive rural household. Investigations showed that the type of non – agricultural employment and therefore non agricultural sources of income vary between rural areas and rural households. More specifically, individual characteristics such as age, education level, and characteristics of each household (household members) in combination with external factors (social, economic, cultural factors, local labour market, existing infrastructure seems to affect significantly the ability non-agricultural employmen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34803
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34803
ND
34803
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of rural area pluriactivity
Συγγραφέας
Χριστοφή, Αργυρώ (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Ψυχουδάκης Ασημάκης
Ιακωβίδου Όλγα
Σέμος Αναστάσιος
Παπαναγιώτου Ευάγγελος
Μάττας Κωνσταντίνος
Φουσέκης Παναγιώτης
Χριστοδούλου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολυδραστηριότητα; Εξωγεωργική απασχόληση; Αγροτική ανάπτυξη; Μαθηματικός προγραμματισμός; Logit ανάλυση; Tobit ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
201 σ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)