ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Περίληψη

ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 99MTC-DTPA, ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΑΝ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: (Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ 64 SEC. ΚΑΙ Β. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26 MIN.). ΤΕΣΕΡΕΙΣ (4) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΔΕΚΑ (10) ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗΣ). Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΕ TURBO PASCAL 6.0 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THE RADIONUCLIDE RENOGRAM (RR) USING 99MTC-DTPA, HAS BEEN ESTABLISED DURING THELAST DECADE AS A BASIC DIAGNOSTIC TOOL IN NEPHROLOGY AND UROLOGY. WE HAVE DEVELOPED AN EXPERT SYSTEM BASED ON QUITE LARGE NUMBER OF RENOGRAMS PERFORMED DURING THE LAST FOUR YEARS FOLLOWING A SPECIAL DETAILED CLINICAL PROTOCOL. THE RRCURVE DIVIDED IN TWO SECTIONS (A. FOR A DURATION OF 64 SEC. AND B. FOR A PERIOD OF 26 MIN.). FOUR (4) DIFFERENT PARAMETERS WERE SELECTED FOR THE FIRST SECTION (BLOOD FLOW) AND TEN (10) FOR FILTRATION AND EXCRETION PHASE. THE STATISTICAL ANALYSIS OF THOSE CORRELATIONS AND THEIR SPECIFICITY FOR DIFFERENT RENAL DISEASES. FROM OUR DATA BASE WE HAVE DETERMINED THE NECESSARY STATISTICAL VALUES OF THE ABOVE MENTIONED PARAMETERS IN ORDER TO CHARACTERIZE THE DIFFERENTRENOGRAM CURVE CATEGORIES. THE ANALYSIS AND PROCESSING OF THESE PARAMETERS LEAD US TO THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE BASE OF OUR EXPERT SYSTEM CONSISTING OF FACTS AND DECISION MAKING RULES THAT OBTAINED BY ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/3391
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/3391
ND
3391
Συγγραφέας
Πιερρακέας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
1994
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ραδιενεργό νεφρόγραμμα; ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ; ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
220 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)