Κατανόηση και παραγωγή ερωτηματικών προτάσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας

Περίληψη

Ο γενικός σκοπός αυτής της διατριβής είναι να ερευνηθεί η ανάπτυξη των ερωτηματικών προτάσεων στην Ελληνική ως μητρική γλώσσα από φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, η κατανόηση και η παραγωγή των ερωτηματικών προτάσεων εξετάζεται βάσει τεσσάρων θεμελιωδών ερωτήσεων που σχετίζονται με την ευαισθησία των παιδιών στους περιορισμούς μακράς μετακίνησης, στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ φωνητικής και σημασιολογικής αναπαράστασης, στην τοπικότητα και στην οικονομική επεξεργασία. Όλες αυτές οι ερωτήσεις απαντώνται κυρίως μέσω των ακόλουθων συνθηκών: βραχεία/ μακρά εξαγωγή ερωτηματικού, παρουσία ή απουσία ερωτηματικών νησίδων/ άρνησης/ σύνδεσης λόγου (Discourse-linking), και παρουσία του συμπληρωματικού δείκτη ‘ότι’ ή ‘να’. Προκειμένου να ελεγχθούν οι προβλέψεις για τα Ελληνικά σχετικά με τις παραπάνω θεμελιώσεις ερωτήσεις, ενενήντα παιδιά ελληνικής καταγωγής 4-7 χρόνων συμμετείχαν σε μια σειρά πειραμάτων κατανόησης και παραγωγής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στοχεύει σε συγκρί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The general aim of this dissertation is to investigate the acquisition of wh-interrogatives in L1 Greek by typically developing children. More concretely, comprehension and production of wh-interrogatives is examined with respect to four fundamental questions on children’s sensitivity to long-distance movement constraints, to PF/LF discrepancy reduction, to locality considerations and to economy-based parsing. All these questions are addressed mainly on the basis of the following conditions: short-/long- distance extraction, presence or absence of wh-islands/negation/Discourse-linking, and presence of complementiser ‘oti’ vs. ‘na’. In order to test the Greek-specific predictions made in relation to the fundamental questions outlined above, ninety 4-to-7 year-old Greek children participated in a series of comprehension and production experiments. The analysis of their results aims at comparisons between question comprehension and production, as well as between short- and long- distance ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33179
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33179
ND
33179
Εναλλακτικός τίτλος
Comprehension and production of Wh-interrogatives in the L1 acquisiton of Greek
Συγγραφέας
Ασπρούδη, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία
Αγαθοπούλου Ελένη
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Λαβίδας Νικόλαος
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Ρούσσου Άννα
Σιούπη Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάπτυξη μητρικής γλώσσας; Κατανόηση; Παραγωγή; Ερωτηματικές προτάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 387 σ., εικ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)