Μελέτη της κινητικότητας υπολειμμάτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά συστήματα

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής ήταν να εξετάσει (1) την προσρόφηση/εκρόφηση των PAHs σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, (2) την επίδραση του DOC στη ρόφηση των PAHs στα διάφορα εδάφη, (3) την κινητικότητα των PAHs στις εδαφικές στήλες και (4) την κινητικότητα των PAHs κατά την εδαφική εφαρμογή ιλύος. Για αυτό τον σκοπό, έξι εδάφη της βόρειας Ελλάδας συλλέχθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως αμμοπηλώδη (SL), πηλοαμμώδη (LS), αμμοαργιλοπηλώδη (SCL), ιλυοαργιλοπηλώδη (SiCL), αργιλοπηλώδη (CL). Σύμφωνα με την οδηγία 106 του Ο.Ο.Σ.Α., πραγματοποιήθηκαν πειράματα κατά παρτίδα με τη μέθοδο της εξισορρόπησης, όπου γνωστή ποσότητα εδάφους ήλθε σε επαφή με υγρή φάση έτσι ώστε να επιτευχθούν συνθήκες ψευδο-ισορροπίας. Τα πειράματα κατά παρτίδα πραγματοποιήθηκαν με διάφορες αναλογίες υδατικής προς στερεή φάση (L/S) 2/1, 5/1 και 20/1 ml/g αεροξηραμένου εδάφους. Η ρόφηση των PAHs στα έξι εδάφη παρουσία εξωγενούς DOC μελετήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πειραμάτων κατά παρτίδα σε μια αναλογία L/S=2/1 ml/g αεροξηρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research was to investigate (1) the sorption and desorption of PAHs in different soil types having different content of SOC, (2) the effect of DOC on the sorption of PAHs in soils, (3) the leaching potential of PAHs and their residues in soil columns and (4) the mobility of PAHs in sewage sludge amended soils. For this purpose, six soils prevailing in northern Greece were classified as sandy-loam (SL), loamy sand (LS), sandy clay loam (SCL), silty clay loam (SiCL) and clay loam (CL). The two-step sorption experiments (adsorption/desorption) were performed according to the OECD guideline 106. The batch experiments were conducted containing the liquid solution and the sorbent in a liquid/solid (L/S) ratio of 2, 5 and 20 ml/g of dry matter. The impacts of inherent and exogenous DOC on PAHs sorption were investigated using the batch procedure. The exogenous DOC was obtained from the effluent and the influent of a waste water treatment plant with DOC concentrations 10 and 36 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30492
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30492
ND
30492
Εναλλακτικός τίτλος
Mobility study of polycyclic aromatic hydrocarbons residues in soil matrices
Συγγραφέας
Παλασάντζα, Παναγιώτα-Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντίνη
Βουτσά Δήμητρα
Ζώτου Αναστασία-Στέλλα
Αλιφραγκής Δημήτριος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Καντηράνης Νικόλαος
Λαμπροπούλου Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Έδαφος; Αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μαζών; Ρόφηση; Πειράματα κατά παρτίδα; Λυσίμετρα; Στήλες; Κινητικότητα; Διαλυτός οργανικός άνθρακας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)