Κριτήρια και μεθοδολογίες αποτίμησης της περιβαλλοντικής αειφορίας των μεταλλικών κατασκευών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ανήκει σε μία θεματική ενότητα που περιέχει τόσο τον κλάδο των κατασκευών και συγκεκριμένα τις μεταλλικές κατασκευές, όσο και την αποτίμηση της περιβαλλοντικής αειφορίας. Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούν την προσαρμογή των διαδικασιών σχεδιασμού και κατασκευής των μεταλλικών κτιριακών έργων στις προσφάτως καθορισμένες απαιτήσεις για εξασφάλιση περιβαλλοντικής αειφορίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης που προωθείται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατόπιν έρευνας σχετικά με τις αρχές και το περιεχόμενο της βιώσιμης ανάπτυξης (Κεφάλαιο 1) εξετάζονται οι σχετικές έννοιες, η εξέλιξή τους και η σημασία τους για τις μεταλλικές κατασκευές. Η εξέταση των υφιστάμενων μεθοδολογιών αποτίμησης της περιβαλλοντικής αειφορίας επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την περίπτωση των μεταλλικών κατασκευών, η οποία είναι η μέθοδος Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA, Life Cycle Assessment). Η εφαρμογή της μεθόδου σε μια απλή μεταλλική κτιριακή κατασκευή αναδεικνύει τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current PhD thesis belongs to a subject area that includes both the field of construction and in particular metal constructions and also the assessment of environmental sustainability. The goals that were set concern the adjusting of the design and construction processes for metal structures to the recently outlined requirements to ensure environmental sustainability within the framework of sustainable development promoted on a European and international level. After conducting research on the principles and the content of sustainable development (Chapter 1), the relevant concepts are examined, along with their evolution and meaning for metal structures. The examination of existing environmental sustainability assessment methodologies allows for the selection of the appropriate one for the case of metal structures, which was found to be Life Cycle Assessment (LCA). The application of this methodology to a simple metal building highlights the issues that have to be researched in ord ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30383
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30383
ND
30383
Εναλλακτικός τίτλος
Criteria and methodologies for the environmental sustainability assessment of metal structures
Συγγραφέας
Ζυγομαλάς, Ιορδάνης (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος
Μπίκας Δημήτριος
Θωμόπουλος Κίμων
Μπίσμπος Χρήστος
Αβδελάς Ααρών-Άρης
Κολτσάκης Ευθύμιος
Τσικαλουδάκη Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική αειφορία; Αξιολόγηση κύκλου ζωής; Μεταλλικές κατασκευές; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 313 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)