Συσχέτιση καινοτομίας και διαχειρίσεως γνώσεως: ο ρόλος της διάχυσης γνώσεως στην καινοτομία των επιχειρήσεων: η περίπτωση των κυπριακών επιχειρήσεων - εμπειρική μελέτη

Περίληψη

Αυτή η διδακτορική διατριβή είναι µια µελέτη, η οποία ερευνά τη σχέση που έχει η ∆ιαχείριση της Γνώσης µε την Καινοτοµία και πιο εξειδικευµένα το ρόλο της διαδικασίας διάχυσης γνώσης στην καινοτοµία των επιχειρήσεων. Η διαδικασία διάχυσης γνώσης αποτελείται από τις υποδιαδικασίες της απόκτησης και µετάδοσης της γνώσης. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, ένας από τους κυριότερους σκοπούς της ∆ιαχείρισης Γνώσης είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης µεταξύ των ατόµων, των οµάδων και των οργανωσιακών µονάδων. Πρόσφατες έρευνες τονίζουν τη σηµασία της διάχυσης γνώσης και κατ’ επέκταση τη σηµασία της διαχείρισης γνώσης στην καινοτοµία των επιχειρήσεων, παρέχοντας τη βάση για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Επειδή, η διάχυση της γνώσης στους οργανισµούς δεν επιτυγχάνεται εύκολα έχει υποστηριχθεί ένας αριθµός εννοιών, για να διερευνήσει κάποιες δυσκολίες, όπως είναι οι «εσωτερικές δυσκολίες» µετάδοσης της γνώσης, τα προβλήµατα που υπάρχουν στη διάχυση της γνώσης και διάφορα άλλα εµπ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30122
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30122
ND
30122
Εναλλακτικός τίτλος
The reletionship between innovation and knowledge management: the role of knowledge dissemination in innovation within organizations: evidence from cypriot companies - an empirical study
Συγγραφέας
Γιαννής, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Καρβούνης Σωτήριος
Μποχώρης Γεώργιος
Κουρεμένος Αθανάσιος
Λαγοδήμος Αθανάσιος
Μάλλιαρης Πέτρος
Γεωργακέλλος Δημήτριος
Μακρής Αριστομένης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Καινοτομία; Διαχείριση γνώσης; Άδηλη και ρητή γνώση; Διάχυση γνώσης; Χαρακτηριστικά γνώσης; Οργανωσιακή κουλτούρα; Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών; Μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 282 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)